Internationell friskola ska öppna

  • Publicerad 08:14, 21 jan 2013

Akalla En internationell friskola kommer att öppna i gamla Akallaskolans lokaler under hösten 2013.

Skolan sträcker sig från förskola till nionde klass och kommer att ha plats för 600 elever.

Skolan kommer att drivas av ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ. Undervisningen kommer att ske till 50 procent på engelska.