Nej. Så här kommer inte 1100-talskyrkan i Bromma att få se ut. Tillbyggnaden (till höger i bild) döms ut. Foto: Arkitektstudio Witte

"Inte lämpligt" med utbyggnad av Bromma kyrka

Bromma kyrka får inte byggas ut enligt den idé som församlingen haft. Däremot öppnar stadsbyggnadskontoret för en fristående byggnad.

  • Publicerad 14:50, 4 apr 2016

Kyrkan är unik för Stockholm

Förslaget att bygga till en så kallad absid, ett slags sidokapell, på Bromma kyrka mötte stark kritik i september med kommentarer som "Hur kan man komma på en så horribel tanke som att förstöra exteriören på en kyrka med sitt ursprung i 1100-talet?".

Till kritiken sällar sig nu remissinstanserna Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Via ett förhandsutlåtande till församlingen (alltså inte helt beslutat än) säger stadsbyggnadskontoret nej till förslaget:

"Kontoret bedömer att den föreslagna tillbyggnaden på kyrkan inte är ett lämpligt eller varsamt tillägg"

"Kyrkan är unik"

Tillbyggnaden påverkar det kulturhistoriska värdet negativt, skriver tjänstemannen och lägger till att "kyrkan är unik för Stockholm".

Däremot öppnas för att låta församlingen komma med ett nytt förslag där en modern tillbyggnad placeras fristående.

Samma sak gäller för planerna om tillbyggnad av Ängby kyrka. Församlingen vill riva en bostadslänga och bygga en ny samlingslokal. Kontoret säger nej med hänvisning till ovarsamhet men öppnar för en alternativ plats som "inte påverkar den tydliga gårdsstrukturen eller de befintliga byggnaderna"