Inspektörer kritiserar vattentorn

  • Publicerad 15:12, 24 mar 2014

SOLNA Solna stads miljöinspektörer riktar kritik mot ett av Solnas vattentorn efter en inspektion som gjordes i slutet av november förra året.

Vid inspektionen uppmärksammade inspektörerna att det saknades pollenfilter i reservoaren, vilket ger en tunn hinna på vattenytan och slamavlagringar på botten av bassängen.

Inspektörerna skriver också i rapporten att det fanns problem med de slangar som användes vid provtagningen

Vid en tidigare provtagning fanns ett 3–5 millimeter tjockt slamlager i reservoaren, men det påverkar inte vattenkvaliteten, enligt vattenbolaget.