BILAR VÄRST. Cyklister får mest skäll, fotgängare följer minst regler - men stans bilister är de största problemet, enligt insändarskribenten. Foto: Mostphotos

INSÄNDARE: "Fotgängarna är ofta de som brister i vett"

En insändarskribent anser det är cyklister som blir mest utskällda. Samtidigt som det är fotgängare som brister i trafikvett i missköter sig. Men det största problemet är Stockholms bilister.

  • Publicerad 05:33, 16 jan 2022

Det är fotgängarna som oftast gör avsteg från gällande trafikregler och brister i vett

Detta är ett svar till: ”Gångtrafikanten” som vill ha körkort för cyklister.

INSÄNDARE: "Inför körkort för cyklister"

"Dagligen rör jag mig i Stockholmstrafiken, både som fotgängare, cyklist och i bil. Erfarenheten av detta är att ingen är så utskälld som cyklisten samtidigt som det är fotgängarna som oftast gör avsteg från gällande trafikregler och brister i vett.

De saknar reflexer, sneddar över trafikerade gator och går på fel sida på gemensamma cykel- och gångbanor. Ofta skriker och skäller fotgängare på cyklister trots att det är de själva som inte följer reglerna.

Ändå tycker jag inte att någon av dessa grupper ska klandras.

Problemet är bilarna

Problemet i trafiken är bilarna. Det sitter ofta en person i varje bil och den personen upptar ungefär sex kvadratmeter av vår gemensamma yta. Samtidigt har de mage att klaga över att de har för lite plats att parkera sina bilar på. Jag kör bil i tjänsten (som sjuksköterska) och det är alltid svårt att hitta parkering. Lösningen på det är inte fler p-platser – utan färre bilar.

Min åsikt är att trängselavgifterna ska höjas varje gång som SL-kortet stiger i pris, att privatbilism i innerstaden borde förbjudas.

Vad det gäller körkort för cyklister så blir det orimligt om man inte också inför ”gå-kort” och det vill väl ingen?

Därför är det dålig stämning i Stockholmstrafiken