Medborgarförslag. Ett inomhusgalleri i Sösätra kan bli verklighet på sikt. Foto: Sacharias Källdén

Inomhusgalleri kan bli verklighet

Ett inomhusgalleri i Snösätra kan bli verklighet. Stadsdelsnämnden har röstat ja till att fortsätta utreda saken.

  • Publicerad 15:25, 14 apr 2022

Allt som kan lyfta Snösätra och kan kulturlivet där är av godo

Galleri. Hagsätrabon Maria Nyholm anser att det finns behov av ett inomhusgalleri i Snösätra. Foto: Privat

Det började med medborgarförslag av Hagsätrabon Maria Nyhlom, som tidigare varit engagerad i föreningen Kulturkvarter Snösätra.

Som en del av sina studier på Beckmans designhögskola tog hon fram en vision över hur ett inomhusgalleri skulle kunna se ut. Hon anser att området är i behov av en mötesplats inomhus, där gatukonstnärer kan ställa ut sin konst. Liknade platser har funnits förut, men under kortare perioder och i privat regi. Nu hoppas hon på det kan bli en del av stadens projekt Kulturplats Snösätra.

– Just nu finns det ingen plats där man kan mötas på det sättet, säger hon.

"Känns jättekul"

Stadsdelsnämnden är positiv till förslaget att utveckla kulturen i Snösätra, men menar att det krävs vidare utredning och en fortsatt dialog med förslagsställaren innan ett inomhusgalleri skulle kunna bli verklighet.

Maria Nyhlom är glad över beslutet som tagits.

– Det känns jättekul. Allt som kan lyfta Snösätra och kulturlivet där är av godo så jag tycker att det är toppen om staden vill fortsätta utreda förslaget, säger hon.

Ännu är det inte klart hur kulturplatsen ska utformas, men sedan i höstas står det klart att staden ska anordna en tillfällig kulturplats i Snösätra i väntan på att en permanent ska utformas.

Kulturplats Snösätra

Efter att södra delen av Snösätra industriområde revs 2020, har staden tillsammans med olika aktörer i området arbetat med projektet Kulturplats Snösätra. I sommar ska en tillfällig kulturplats öppnas och förhoppningen är att den erfarenheten hjälpa till i arbetet med att utforma en permanent mötesplats.

Källa: Stockholms stad