Den nedlagda panncentralen i Bredäng, i korsningen, Bredängsvägen-Vita Liljans väg. Foto: Märta Lefvert

Inget stöd till Folkets kulturhus i panncentralen

Medborgarförslaget om att göra panncentralen i Bredäng till ett kulturhus fick stor respons i vintras. Nu svarar stadsdelsförvaltningen att man inte kan stödja förslaget – just nu.

  • Publicerad 13:20, 16 okt 2018

Det var Bredängsborna Cecilia Jackson och Maud Hårleman som kläckte idén. De hade båda kikat in genom k-märkta byggnadens stora glasfasad och slagits av de stora ytorna och den höga takhöjden. Ett perfekt ställe för ett medborgardrivet kulturhus, tyckte vännerna. I mars 2018 skrev de ett medborgarförslag till Skärholmens stadsdelsnämnd.

– Det kan finnas verkstäder, ateljéer och replokaler för eget skapande, samlingslokaler och kanske ett bibliotek och ett kafé. Vi hoppas att många vill engagera sig och komma med idéer, sa Cecilia Jackson då i en intervju med Mitt i.

Cecilia Jackson och Maud Hårleman.   Foto: Märta Lefvert

Nu har stadsdelsförvaltningen svarat på medborgarförslaget. Och svaret är att förvaltningen ”i dagsläget” inte kan ge sitt stöd till ett Folkets kulthus i den nedlagda panncentralen.

Orsaken är bland annat att panncentralen (i korsningen Bredängsvägen-Vita Liljans väg) ägs av Svenska Bostäder, som ännu inte beslutat om man ska låta byggnaden stå kvar eller riva den för att bygga bostäder.

Men det kan ändå bli ett kulturhus i Skärholmens stadsdel. Stadsdelsförvaltningen utreder möjligheterna ihop med bland annat kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och den ideella föreningen Folk i Skärholmen. En första kartläggning har gjorts. I den konstateras att det behövs en samlingslokal i stadsdelen – med mötessalar, ateljéer och en scen. 100–200 personer ska rymmas där.

Den nedlagda panncentralen utreds som en ”potentiell plats” och stadsdelsförvaltningen för en dialog om husets framtid med Svenska bostäder. Mitt i den processen kan förvaltningen inte ge sitt stöd till medborgarförslagets önskan om ett kulturhus just där.

Däremot betonar förvaltningen att man gärna stödjer och gärna samarbetar med lokala initiativ, i arbetet med att etablera ett kulturhus.

Stadsdelsnämnden tar ställning till stadsdelsförvaltningens svar på medborgarförslaget vid sitt möte den 25 oktober.