Många närboende ansåg att Gullmarsplan redan är hårt utsatt. Foto: Anna Z Ek

Inget sprututbyte vid Gullmarsplan

Efter kritiken backar landstinget: Det blir inget sprututbyte vid Gullmarsplan. – Vi förankrade inte samrådsprocessen tillräckligt, säger Anna Ingmanson, avdelningschef.

  • Publicerad 17:06, 15 feb 2018

Som Mitt i söderort tidigare berättat ville landstinget placera en verksamhet för sprututbyte på Skulptörvägen vid Gullmarsplan, intill en förskola. Förslaget väckte starka protester bland närboende.

Nu backar landstinget: Det blir ingen sprututbytesverksamhet på platsen.

– Den här lokalen på Skulptörvägen var ett väldigt bra alternativ, vi hade rådighet över lokalen och det har varit en mottagning där tidigare för den här målgruppen. Men vi har inte varit tydliga i vårt samrådsförfarande och det har väckt onödigt mycket oro, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvård, och fortsätter:

– Vi har tänkt om och sagt att sprututbytesverksamhet i första hand ska lokaliseras till sjukhusområden eller motsvarande. I det här fallet var placeringen i ett bostadsområde och det har inte fallit väl ut.

På vilket sätt anser ni att ni har brustit?

– Framöver kommer vi att lägga mer krut på samrådsförfarandet och samarbeta tajtare med den berörda kommunen eller stadsdelen. Vi upplever att det finns en väldig oro som ibland baseras på fördomar. Kan man ha en bra dialog och samverkansprocess tror vi att det minskar oron. Okunskap yttrar sig ofta i oro. Vi tar till oss av kritiken.

Var kommer mottagningen att hamna nu?

– Det är lite för tidigt att säga. Vi har ett behov att öppna en mottagning som når de södra länsdelarna. Det är en väldigt utsatt målgrupp och därför är det bra med närhet till vård, det kan även vara bra ur ett bemanningsperspektiv. Sjukhus är dessutom ofta lättillgängliga ur kollektivtrafiksynpunkt.

Oklart var verksamheten hamnar

Ett alternativ som varit uppe är Södersjukhuset.

Sett i backspegeln, var det här förslaget en bra placering?

– Jag är fortfarande övertygad om att det hade varit bra för den här målgruppen. Men med den oro som varit och att vi inte förankrat det här som vi önskar vill vi inte gå vidare med det här alternativet.

Behovet av en filial för sprututbytesverksamheten är stort och det är nu bråttom att hitta en ny placering.