Skrotad plan. Tidigare planer har pekat ut Skärholmens busstorg som en tänkbar plats för ett nytt närsjukhus. Foto: Mostphotos

Inget sjukhus på Skärholmens busstorg

Planerna på ett nytt närsjukhus i Skärholmen lever – men det ska inte byggas på busstorget. Nu flyttas projektet som kan ge 1000 nya arbetsplatser.

  • Publicerad 16:20, 8 jun 2020

Det har gått två år sen Skärholmens centrum pekades ut som en strategiskt bra plats för ett nytt närsjukhus. Då föreslogs busstorget som en möjlig placering för vårdbyggnaden.

Men nu flyttas projektet ett snäpp österut till ett större område mellan Skärholmsvägen och E4, där sjukhuset kan komma att byggas.

Enligt staden kommer torget fortsatt behövas som en bytespunkt för de som åker buss, tunnelbana eller med den planerade Spårväg syd till Skärholmen.

– Spårväg syd och Förbifarten är två stora projekt som påverkar sjukhusets läge väldigt mycket och vi har kommit fram till att busstorget inte är den bästa platsen. Nu tittar vi på andra alternativ som vi ska utreda för vi är väldigt angelägna att sjukhuset kommer på plats, säger Karin Ahlzén, projektsamordnare på exploateringskontoret.

Oklart vem som ska stå för vården

Sjukhuset ska byggas av det privata fastighetsbolaget Hemsö AB. Exakt vad för slags vårdverksamhet som ska bedrivas här är inte bestämt. Majoriteten i Region Stockholm ser positivt på planerna, eftersom behovet av vård ökar när länets invånare blir fler, men det är inte avgjort om det är regionen eller en privat vårdgivare som ska driva sjukhuset.

Runt 1000 nya arbetstillfällen väntas sjukhuset innebära. Det vore viktigt för Skärholmen, menar Karin Ahlzén.

– Förutom vårdyrken behövs det också taxi-, städ- och tvättjänster till exempel. Det kommer göra att mer folk rör sig i området även dagtid. De kommer handla lunch och gå ärenden och det bidrar till en mer levande stadsdel, säger Karin Ahlzén.

Osäkert när sjukhuset kan byggas

När sjukhuset kan byggas beror på flera andra stora projekt i området.

Många nya bostäder planeras och Skärholmen kommer bli en bytespunkt för ännu fler som åker kollektivt när Spårväg Syd har byggts.

Tidsplanen för sjukhuset är därför osäker.

Byggstart för spårvägen är satt till år 2024.

Visa merVisa mindre