Järfällas kommundirektör Christina Rapp Lundahl hänvisar barnen till att istället äta till exempel vegetariskt. Foto: Läsarbild Most photos / Järfälla kommun

Inget mer halal i Järfällas skolmatsalar

Elever i Järfällas skolor kommer inte längre erbjudas halalkött på lunchen. Kommunen har i ett nytt livsmedelsavtal valt att prioritera djurskyddet och då lever halalköttet, som äts av många muslimer av religiösa skäl, inte upp till kraven. – De får välja mellan andra alternativ, till exempel vegetariskt, säger kommundirektören Christina Rapp Lundahl.

  • Publicerad 11:47, 22 aug 2019

I veckan fylls Järfällas skolor av barn igen efter det långa sommaruppehållet.

Läsåret bjuder på en del nyheter, inte minst i matsalarna. I juli började nämligen ett nytt livsmedelsavtal gälla i kommunen, vilket påverkar skolmaten.

I avtalet har man valt att prioritera djurskyddet, med följden att de cirka 14 000 barn som varje dag får skollunch i Järfälla inte längre kommer erbjudas halalkött som alternativ.

Detta är halal

Religiöst tillåten mat

Många praktiserande muslimer äter bara mat som är halal, vilket är benämningen på det som är tillåtet inom islam. Motsatsen är haram, det som är otillåtet. Exempel på mat som är haram är fläsk.

När det kommer till just livsmedel brukar halal förknippas med slakten. Enligt traditionen ska djuret vara vid medvetande när kroppspulsådern skärs av och kroppen tappas på blod.

I Sverige är det förbjudet att slakta utan bedövning och halalslakt utförs därför här efter att djuret fått el-bedövning.

Källa: Jordbruksverket
Visa merVisa mindre

Enligt kommunen uppfyllde ingen av de leverantörer av halalprodukter som lämnat anbud i upphandlingen kraven enligt djurskyddslagstiftningen.

– Vi går på djurskyddslinjen, precis som många andra kommuner valt att göra, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör i Järfälla.

Livsmedelsverket: Ser inga problem med att inte erbjuda halalkött

Hänvisas till vegetariskt

Muslimska elever som normalt sett äter halalkött får helt enkelt äta annat, säger hon.

Ska inte de också få äta kött, precis som alla andra?

– De kan inte äta kött i skolan. Där får de välja mellan andra alternativ, till exempel vegetariskt.

Finns det inte halalslaktat kött i Sverige som uppfyller kraven på djurskydd?

– Nej, inte som jag känner till.

Ska bidra till ekologiskt hållbart samhälle

Beslutet är en del av kommunens inköps- och upphandlingsstrategi, som ska ”bidra till ett socialt, etiskt och ekologiskt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle”.

Förändringen beräknas inte få några större ekonomiska konsekvenser. Kostnaden för det nya avtalet beräknas uppgå till 38 miljoner kronor, att jämföra med det förra som gick på 37 miljoner.