Interiör. Så kan det Tullinge idéhus se ut på insidan. Foto: Botkyrka kommun

Inget gehör för flytt av idéhuset

Redan i höst kan idéhuset i Tullinge börja byggas. Tullingepartiet fortsätter att väcka opinion i frågan, och vill se en alternativ placering av huset. Men förslaget får inget gehör.

  • Publicerad 12:52, 27 feb 2015

Efter alliansens vallöften om att påbörja byggandet av en ny pendeluppgång i norra änden av Tullinge pendeltågsstation, tycker Tullingepartiet att frågan om en ny placering av idéhuset är extra aktuell. Bland annat slipper de närboende få sin utsikt förstörd, menar de.

– Vi tycker den nuvarande placeringen är olämplig. Med tanke på den nya uppgången, borde man utreda om inte idéhuset skulle kunna placeras på andra sidan centrum. Då skulle man kunna bygga ett parkeringshus i samma byggnad och lösa problemet med parkeringsbristen, säger partiets politiska sekreterare Carl Widercrantz.

Integrera med skolan

Ett annat av partiets förslag är att placera idéhuset i Falkbergsskolan.

– Man kan integrera idéhuset med Falkbergsskolan, som ändå kanske måste rivas för att byggas upp igen. Varför inte slå två flugor i en smäll? Det blir mer kostnadseffektivt och innebär fördelar både för föreningsliv och skola.

Enligt samhällsbyggnadschefen Magnus Andersson skulle ett byte av läge bli både dyrt och ta för lång tid.

– Samhällsbyggnadsnämnden har valt det västra läget och det är det vi har prövat i en snart avslutad planprocess. Att nu byta läge är en politisk fråga, men ett byte i dag skulle fördröja projektet med minst två år och leda till merkostnader för såväl ny planprocess som ny projektering med mera.

– Att integrera Idéhuset med Falkbergsskolan vore att missa en av de stora poängerna med projektet, nämligen att stärka Tullinge centrum, men även det är i slutänden en politisk fråga, säger han.

Vad händer nu?

Detaljplanen för Tullinge idéhus tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 2 mars och kommunfullmäktige den 26 mars.

Sakägare har sedan rätt att överklaga planen till länsstyrelsen.

Under sommaren 2015 kommer de markarbeten som är nödvändiga inledas.

Om tidplanen håller påbörjas bygget av huset i oktober 2015.

Idéhuset väntas stå klart i mars 2017. 

Visa merVisa mindre