Inget beslut om ny miljözon på kommunfullmäktige ikväll. Foto: Karin Nilsson

Inget beslut om miljözon på Hornsgatan

Idag var planen att kommunfullmäktige skulle klubba igenom den tänkta miljözonen på Hornsgatan. Men så blev det inte.

  • Publicerad 18:33, 17 jun 2019

I slutet av april så klubbade trafiknämnden igenom den omtvistade miljözon 2 på Hornsgatan, som innebär att personbilar måste ha euroklass 5 eller 6 för att köra på gatan i framtiden. Planerna har kritiserats av både oppositionen och delar av stadens egna tjänstemän.

KLUBBAT: Ny miljözon införs i Stockholm

Miljözonen är tänkt att omfatta samma sträcka som det nuvarande dubbdäcksförbudet. Det kommer dock att vara tillåtet att korsa Hornsgatan med utsläppsklass Euro 4 och lägre.

Idag var planen att kommunfullmäktige skulle ta det sista beslutet för att införa miljözonen, redan till 15 januari 2020 vilket är två veckor tidigare än först annonserat.

Men oppositionen ville annat. De yrkade på en så kallade minoritetsåterremiss vilket också klubbades. Under kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen var det många politiker som var uppe i talarstolen.

– Det kommer att öka koldioxidutsläppen. Snacka om symbolhandling. Vi vill få en grundlig faktagranskning, men det verkar ni i majoriteten vara rädda för, sa oppositionsrådet Jan Valeskog (S), bland annat.

– Miljözoner får effekt. Vårt mål är att luften ska vara ren i hela Stockholm och vi kommer att fortsätta att vidta åtgärder för en god luftkvalité. Hornsgatan är den gata i Stockholm som hittills har haft störst utsläpp och i samband med att detta genomförs så kommer vi att utvärdera genom att mäta både efterlevnad och effekter, sa trafikborgarrådet Daniel Hellden (MP).

Nu skickas ärendet skickas tillbaka till tjänstemännen ännu en gång och ska istället upp på nästa kommunfullmäktige i augusti eller september.

Enligt trafikroteln ska beslutet inte påverka tidplanen för införandet om beslut tas på kommande kommunfullmäktige.

Det här är Miljözon 2

Från och med 1 januari 2020 har Sveriges kommuner själva rätt att bestämma om var en miljözon 2 ska upprättas.

För att få köra i miljözon 2 krävs att bensin- och dieselbilar tillhör utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6. (i huvudsak bilar som är nyare än september 2009).

1 juli 2022 skärps kraven för dieselbilar – då tillåts endast Euro 6-bilar i miljözon 2 ( i huvudsak bilar som är nyare än september 2015).

Visa merVisa mindre