Samtliga partier vill ha ett äldreboende i Djursholm men frågan är hur stor byggnaderna ska vara. Foto: Mostphotos

Inget beslut om äldreboende i Djursholm – bygget skjuts upp

Det blev inget beslut om det utdragna äldreboende i Djursholm. Politikerna skickade ärendet tillbaka till ritbordet.

  • Publicerad 10:48, 4 feb 2020

Under måndagens kommunfullmäktigemöte fanns bygget av ett äldreboende i Djursholm på dagordningen. Något som Mitt i skrev om i går.

En detaljplan för ett korttidsboende för ungefär 27 boende och ett vård- och omsorgsboende för ungefär 60 personer kunde ha beslutats.

Så blev inte fallet. Ärendet skickades tillbaka till byggnadsnämnden som får ta fram en ny detaljplan.

Det blev tyvärr återremiss vilket innebär ytterligare förseningar för våra äldre i behov av boende, säger Hanna Bocander (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

Hanna Bocander vädjade i sitt anförande att kommunfullmäktige skulle lägga partipolitiken åt sidan för att komma till skott med bygget.

– Det här drabbar Danderydsborna, de vill inte ha den här typen politiskt tjafs. Det är inte värdigt, säger hon.

M: ”Centern fortsätter förhala bygge av äldreboende”

Många turer

Turerna runt kvarter Ginnungagap har varit många och i januari anklagade Danderydsmoderaterna Centerpartiet för att ha förhalat bygget.

Men det är något som Ceterpartiets gruppledare, Siv Sahlström slår ifrån sig. Hon menar att om ärendet hade förberetts tidigare hade det redan stått klart i dag.

Majoriteten har låtit detaljplanen ligga i fyra år utan att göra något efter samrådet. Nu kommer de tillbaka efter fyra år med ett helt nytt förslag, som är ändå mer dominerande i den känsliga miljön. De vill driva igenom det utan att ta någon som helst hänsyn till kringboendes och andra Danderydsbors synpunkter, säger Siv Sahlström.

Dela upp byggnaderna

Centern vill att detaljplanen ska delas upp. I dagsläget ligger två byggnader i samma detaljplan. Delas den upp skulle den mindre byggnaden som omfattar korttidsboendet kunna återföras till fullmäktige inom kort menar Siv Sahlström.

Det är också den byggnad som Sahlström anser har högst prioritet. Hon säger också att majoriteten inte har tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in till kommunen. 

– Exploatören har helt fått styra det nya förslaget. Danderydsborna har inte haft något att säga till om. Det är inte exploatörerna som ska styra hur vi ska ha det i Danderyd, det är Danderydsborna som ska göra det, säger hon.

Nu kan nytt seniorboende i Djursholm klubbas – beslut ikväll