Inger Thurfjell bor i gränslandet mellan Solna och Stockholm, bara 500 meter bort från den nya Hagaplan där kommungränsen nu justeras. Foto: Nils Jönsson

Inger önskar större del av Hagaparken som ”erövring” tillbaka

Stockholm norpar en bit motsvarande en och en halv fotbollsplan av Solna när kommungränsen justeras av praktiska skäl. Hagaparken och Djurgården är områden som Solnabor kan tänka sig att ”erövra” tillbaka.

  • Publicerad 10:17, 11 nov 2019

Vilken plats motsvarande en och en halv fotbollsplan i Stockholm skulle du vilja att Solna stad ”erövrar”?

Inger Thurfjell, Hagastaden: ”En liten bit mark till för att förlänga Hagaparken skulle vara bra för att göra en snyggare övergång vid Stockholmssidan av parken. Fast om priset ska vara en krona hade det ju inte varit realistiskt. Annars gillar jag verkligen att Solna och Stockholm växer ihop, jag tycker att det är positivt”

Klart: Stockholm köper del av Solna – för en krona

René Brochier, Hagalund: ”Nej, ingen särskild yta, jag tycker att det är jättebra att Solna har börjat växa ihop med Stockholm. Jag tycker att mer borde administreras gemensamt mellan kommunerna, det hade underlättat.” Thomas Ervander, Hagastaden: ”En liten del av Djurgården hade ju inte varit fel, det är ju vackert och fint. Det hade varit en bra affär för oss, de hade de fått en bit betong och vi en bit grönyta.”