Ingen vill kännas vid övergivna kiosken i Vällingby

Nedklottrad och eldhärjad. Omgärdad av sopor och råttor. Först när Mitt i ställer frågor svarar staden att man ska polisanmäla och försöka få bort den övergivna thaimatskiosken i Vällingby.

  • Publicerad 17:08, 30 mar 2021

En kiosk är inte bara att flytta sådär

Thaikiosken på Lyckselevägen övergavs för över ett år sedan och har blivit ett ruckel. Och ingen tycks vilja göra något åt det.

Staden, som äger marken, pekar ut kioskens ägare som ansvarig. Han hävdar å sin sida, enligt staden, att han sålde kiosken till en ny hyresgäst 2019. Men han har inte kunnat bevisa försäljningen för trafikkontoret.

Eldhärjad och nedklottrad

Det senaste året har kiosken eldhärjats och klottrats ned. Bänkar och bord ligger sönderslagna och staketet till uteserveringen sviktar. Grannarna klagar på att utslängda sopor och ohyra omgärdar kiosken.

– Tyvärr har vi på tillståndsavdelningen inte haft resurser ute på gatorna under 2020 i samma utsträckning som före pandemin. Och vi har haft språkförbistringar med ägaren, säger Martin Hubertson Merbom, enhetschef vid trafikkontoret.

Förslummas inte området när rucklet tillåts vara kvar?

– En kiosk är inte bara att flytta sådär. Den sitter fast i marken och vi kan ju inte riva en kiosk vi inte äger. Vi polisanmäler i regel om kiosker saknar tillstånd och sedan får polisen utreda. Först därefter kan vi begära avhysning, säger Hubertson Merbom.

När Mitt i kontrollerar saken ser vi att kiosken drevs utan nödvändigt polistillstånd från år 2017 fram tills att den övergavs.

Varför har ni inte polisanmält?

– Jag kan inte svara på det. Jag tillträde som chef i augusti 2020. Under ett års tid har vi byggt upp en ny kontrollantgrupp som ska ansvara för att följa upp alla tillstånd. Nu gör vi kontroller, dokumenterar och polisanmäler genom det nya arbetssättet, säger Martin Hubertson Merbom.

En bit in i intervjun säger Martin Hubertson Merbom att man kommer polisanmäla.

– Men kiosken kommer inte försvinna på ett par veckor. Det är oftast en lång process med hantering, lag och ordning och rivningslov, säger han.

"Inte rätt mot skattebetalarna"

Vem som får betala rivningen och återställningen på marken är oklart.

– Det känns inte rätt att skattebetalarna ska stå för rivningen när tillståndstagaren en gång köpt kiosken. Det är han som ska återställa marken och avsluta eventuella abonnemang, säger Martin Hubertson Merbom.

Mitt inte har fått tag på ägaren och vi får inget svar när vi ringer den stängda kioskens nummer.

Denna Mitt i-nyhet publicerades efter ett nyhetstips! Har du tips? Tipsa oss!

Övergiven. Den förra thaimatskiosken på Lyckselevägen i Vällingby Foto: Läsarbild

Foto: Läsarbild

Fler kiosker övergivs

Flera kiosker i staden har övergivits eller drivits utan tillstånd det senaste året. En anledning, enligt trafikkontoret, är att flera fått färre kunder under pandemin och har svårt att betala avgifterna. Det är heller inte ovanligt att nya kioskägare i Stockholm inte vet om att både polistillstånd och eventuellt ny bygganmälan eller bygglov krävs.

Trafikkontoret bedömer om platsen för kiosken är lämplig och polistillstånd ansöker man om hos polisen. Bygglov söker man hos stadsbyggnadskontoret. Om tillståndstiden går ut och man inte har förnyat polistillståndet måste man på egen bekostnad ta bort kiosken och återställa marken.

Om ägaren av någon anledning inte vill eller kan nyttja sin upplåtna plats är det viktigt att denne återkallar sitt tillstånd så att faktureringen stoppas.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Martin Hubertson Merbom menar att trafikkontoret saknat resurser att hantera kiosken, men anser inte att staden ska behöva återställa marken. Foto: Privat

Övergiven. Sopor ligger vid uteserveringens trasiga soptunna. Bord och bänkar är sönderslagna och staketet sviktar. Foto: Läsarbild

Ekonomiskt ansatta kioskägare har fått lättnader under pandemin

Under 2020 genomfördes ett antal åtgärder från Stockholms stad som vid sidan av de statliga stöden skulle underlätta för stadens näringsliv under pandemin.

Bland annat har staden försökt hjälpa kioskägare. 2020 införde staden tillfälliga lättnader i avgifterna, och ett nytt paket för kioskägare med lättnader kommer i år som avser april-december 2021. Kioskägare som fortfarande har problem att betala sina avgifter på en och samma gång kan delbetala under en längre tid eller få förlängt anstånd.

Bland de förlängningar och utvidgningar av insatser och lättnader som berör 2021 återfinns bland annat stöd till utsatta näringar, kulturarrangörer, utökade markupplåtelser för uteserveringar och avgiftsfritt för foodtruckar och torghandel samt avgiftsfritt för serveringsställen att anordna uteserveringar under hela 2021 och tillåtelse till större uteserveringar.

Det blir även avgiftsfri och prioriterad handläggning av tidsbegränsade bygglovsansökningar om att öppna uteservering.

Totalt handlar det om lättnader på upp till 100 miljoner kronor.

På sajten verksamt.se finns samlad information till företagare i Stockholm från myndigheter till följd av coronaviruset.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre