VÄSBYALLIANSEN. Kommunalråden Roland Storm (VB), Maria Fälth (KD), Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), och Ann-Christin Larsson Frickner (C) presenterade sin budget för 2021-2023. Foto: Hanna Broberg

Ingen skejtpark i Väsby – men en gymnastikhall

Det blir ingen skejtpark i Väsby – men gymnastikhall och ett rejält arbetsmarknadspaket. Det var några av beskeden från Väsbyalliansen när de på måndagen presenterade sin budget, i mångt och mycket präglad av coronakrisen.

  • Publicerad 09:00, 20 maj 2020

Jag tror Väsbyborna kommer att förstå att vi inte kan investera tio miljoner i en skejtpark som läget är nu.

Spara, anpassa och effektivisera. Det kan sägas vara det övergripande budskapet när Väsbyalliansen presenterade sitt förslag på budget för 2021–2023.

– Det är riktigt kärva tider. Nu måste vi prioritera välfärdens kärna framför sådant som kan vara trevligt, men inte strängt taget nödvändigt. Och vi måste vara återhållsamma med investeringar, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Som en följd av detta sänks även resultatmålet på 2,5 procent till 1,3 procent.

Effektivisering

Ett antal effektiviseringsbeting har satts upp i budgeten. Kommunstyrelsen ska spara 3,5 miljoner kronor, vilket främst ska ske genom att se över hur man jobbar inom staben samt effektivisera medborgardialoger och kontakter med civilsamhället.

– Vi förstärker trygghetsarbetet. Vi lägger tre miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för väktare, säger Oskar Weinmar.

I utbildningsnämnden ser man en besparing på drygt sju miljoner kronor genom att låta en fristående aktör driva den planerade förskolan Ed ängar, samt att låta en fristående aktör bygga den nya Smedsgärdsskolan – en lättnad för investeringsbudgeten på hundra miljoner kronor, enligt Väsbyalliansen.

Ingen skejtpark

Någon skejtpark blir det däremot inte, trots många turer fram och tillbaka.

Kritik när skejtpark i Vilundaparken dröjer

– Jag tror Väsbyborna kommer att förstå att vi inte kan investera tio miljoner i en skejtpark som läget är nu. Nu måste vi fokusera på vård, skola och omsorg, säger Roland Storm (VB), som rapporterade från kultur- och fritidsnämndens front.

Den planerade fotbollshallen får tre miljoner extra för att täcka hyra och drift. Pengar finns även avsatta för den nya gymnastikhallen som kan stå färdig 2026.

– En ny gymnastikhall frigör även tid i Vilundahallen, vilket är till gagn för många idrottsföreningar i Väsby, säger Roland Storm.

BUDGETARBETE. Maria Fälth (KD), Margareta Hamark (L), Oskar Weinmar (M), Ann-Christin Larsson Frickner (C) och Christine Hanefalk (M), kommunfullmäktiges ordförande, presenterar budgeten för KF-gruppen. Även Roland Storm (VB) deltog. Foto: Hanna Broberg

Extra pengar till vinterväghållning

Teknik- och fastighetsutskottet drar ner 2,5 miljoner kronor på underhållet på gator och vägar, men lägger 2 miljoner extra på vinterväghållning till nästa år.

Socialnämnden ska spara 700 000 kr per år. Men socialnämndens ordförande, Maria Fälth (KD), bedyrar att den tidigare drabbade Öppna förskolan inte ska röras.

– Där finns det annat man kan titta på. Öppna förskolan fyller ett viktigt behov för Väsbys småbarnsföräldrar.

Hon pekar även på att det ökade sociala trycket i och med att många riskerar att mista jobbet i coronakrisens spår.

– Fler kommer att behöva ekonomiskt bistånd, det måste vi ta höjd för. Även våld i nära relationer, beroendeproblematik och utsatta barn ökar. Vi skjuter till 9,3 miljoner kronor för att motverka detta, säger Maria Fälth.

Ökat behov av omsorg

Margareta Hamark (L), är ordförande i omsorgsnämnden, som också har ett sparbeting.

– Vi tittar till exempel på fler hemmaplanslösningar. I dag har vi många individer som lider av psykisk ohälsa placerade utanför kommunen, vilket är dyrt.

Hon pekar även på det ökade behovet av omsorg för äldre och andra grupper. För detta tillförs 18,3 miljoner.

Ann-Christin Larsson Frickner (C), ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet, berättar att man lägger ett unikt arbetsmarknadspaket för att motverka långtidsarbetslöshet i Väsby.

– Vi lägger 20 miljoner kronor för att hjälpa människor och näringslivet vidare utifrån den svåra situation som vi är i nu. Det innefattar bland annat insatser för tillväxt, att få ut fler nyanlända i arbete via Etableringslyftet, samt coachprogram som får unga och vuxna att nå egen försörjning.

Så beslutas budgeten i Väsby

Beredning i KS den 20 maj

KS 1 juni

Kommunfullmäktige röstar om budgeten den 15 juni.

Väsbyalliansen har 25 av fullmäktiges 51 mandat, och behöver därför stöd från ytterligare ett parti.

Visa merVisa mindre

Några punkter i Väsbyalliansens budget för 2021-2023

Arbetsmarknadspaket på 20 miljoner kronor:
Motverka långtidsarbetslöshet.
Stärka tillväxtarbetet för lokala näringslivet.
Bredda Etableringslyftets verksamhet.
Nya yrkesutbildningar.

Vård och omsorg tillförs totalt 30,9 miljoner kronor:
Utökat anhörigstöd.
Stärker socialjouren, hemtjänsten och trygg hemgång från sjukhus.
Utökade volymer och prisökning.

Skola och förskola tillförs totalt 68,4 miljoner kronor:
Uppräkning av ersättningsmodellerna.

Visa merVisa mindre