Farliga trafiksituationer uppstår ibland där Lidingöbanan möte vägtrafiken. Foto: arkivbild

Ingen planskild korsning i Skärsätra: För dyrt

Det blir för dyrt att bygga bro eller tunnel där Södra Kungsvägen och Lidingöbanans spår möts i Skärsätra. Det har teknik- och fastighetsnämnden bestämt. En investering skulle aldrig bli lönsam och effektiv, säger Carl-Johan Schiller (KD).

  • Publicerad 11:34, 19 maj 2020

Den är en av de krångligaste trafikplatserna på Lidingö. Korsningen i Skärsätra där Södra Kungsvägen möter Lidingöbanans spår.

Korsningen orsakar både köer och en och annan trafikfarlig situation. Önskemål om att förbättra både framkomlighet och säkerhet genom att bygga en planskild korsning har funnits. Staden har nu utrett olika alternativ. Men inget av dem kommer att bli av.

—Det är inte samhällsekonomiskt hållbart att bygga en planskild korsning. Det medför alltför stora ingrepp i landskapet och trafikstörningar under längre tid. En investering skulle aldrig bli lönsam och effektiv, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden i ett uttalande.

Tunnel skulle kosta 170 miljoner

De alternativ som studerats är en bro och en tunnel.

Enligt staden skulle broalternativet kosta runt 70 miljoner kronor. Att leda ner trafiken i en tunnel under Lidingöbanans spår bli ännu dyrare, 170 miljoner kronor beräknas ett sådant projekt kosta.

Förutom kostnaden anses en ombyggnation orsaka en allt för omfattande påverkan i stads- och landskapsbilden. Dessutom skulle det ta lång tid och därmed medföra långvariga trafikstörningar och byggkaos.

Åtgärder ska presenteras i höst

Att korsningen är problematisk medger dock Carl-Johan Schiller.

– Problemet med framkomligheten kvarstår dock och vi återkommer med förslag för att förbättra för de som köar på sträckan varje dag, säger han.

Åtgärder ska presenteras under hösten.  Det kan röra sig om sakar som att reglera trafiksignalerna vid järnvägskorsningen och de mindre gatorna runt om.