Järfälla MK har bedrivit karting på banan norr om Rotebroleden sedan 1982. Foto: Tomas Stark

Ingen ny plats har hittats för gokartbanan

Det ser fortsatt mörkt ut för Järfälla MK som tvingas bort från gokartbanan norr om Rotebroleden den 31 december i år. Kommundirektören i Järfälla har undersökt möjligheten att hitta en ny plats för banan. Men resultatet blev noll.

  • Publicerad 14:13, 22 feb 2017

I november fick Järfällas kommundirektör Christina Rapp Lundahl i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka om gokartbanan, som sagts upp av markägaren Sollentuna häradsallmänning, kunde flyttas.

I första hand skulle kommundirektören kolla med kommunens egen representant i häradsallmänningen, Claes Wester, om banan kunde flyttas till annan plats inom häradsallmänningen, och i andra hand skulle hon höra sig för med andra kommuner i länet om någon av dem hade intresse och möjlighet att ta emot gokartbanan.

Nu har Christina Rapp Lundahl rapporterat uppdraget till kommunstyrelsen – med minst sagt magert resultat.

Vill ha bättre betalt

Claes Westers svar blev att häradsallmänningen ”inte har något eget intresse av att titta på alternativa lösningar inom sitt geografiska område”. Häradsallmänningens primära intresse är att få bättre ekonomisk avkastning på marken.

– Ja, vi kan få mycket bättre betalt av någon annan hyresgäst, säger Claes Wester.

Vem ska ni hyra ut till? Vad har ni för planer för marken där gokartbanan ligger i dag?

– Vi har ingen ny hyresgäst ännu. Vad det blir är ännu oklart.

Tidigare har kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) hävdat att marken där gokartbanan finns i dag ska återställas till skog. Det är, menade han, ett måste för att den gröna kilen ska bibehållas så pass att länsstyrelsen inte ska ha invändningar mot det nya industriområde som kommunen planerar alldeles öster om Stäket.

Men Sollentuna häradsallmänning har ingen skyldighet att ta hänsyn till den gröna kilen och har inga planer på att plantera skog, enligt Claes Wester.

– Nej, och jag har heller inte fått några sådana direktiv av kommunen, säger han.

Om du i stället skulle få direktiv att driva linjen att gokartbanan ska få ligga kvar där den finns i dag, skulle du göra det då?

– Ja, men Järfälla har inte egen majoritet i häradsallmänningen. Jag skulle behöva få med mig de andra ägarna för att det skulle bli av, säger Claes Wester.

Tillsammans med Sollentuna kommun äger Järfälla 51 procent av häradsallmänningen. Det betyder att om den politiska viljan finns i Järfälla och Sollentuna så skulle uppsägningen av gokartbanan kunna upphävas.

Banan öppnar för året i april

När det gäller Christina Rapp Lundahls andra uppdrag, att höra sig för bland andra kommuner i länet, var det endast en kommun som svarade att ”det kan finnas visst intresse”.

Det var Upplands-Bro, som dock slog fast att man inte är ”beredd att finansiera den investering som krävs för en nyetablering av en gokartbana” skriver Rapp Lundahl i sin rapport som ska tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 6 mars.

Så vem ska betala för en eventuell flytt av gokartbanan?

– Eftersom det inte finns några detaljerade beslut om flytt till något särskilt ställe kan jag inte svara på det, säger Christina Rapp Lundahl.

Lokaltidningen Mitt i har i flera dagar försökt nå kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad för en kommentar, men utan framgång.

Under mars kommer Stefan Carlqvist, som driver gokartteam, nybörjarkurser, gokartskola och hyrkart på Järfälla gokartbana, att arbeta för att banan ska kunna öppna i början av april. Kanske blir det sista säsongen innan banan tvingas stänga.