Alla vårdplatser för barn som fötts för tidigt är inte öppna. Det saknas sjuksköterskor. Foto: Mostphotos

Ingen neonatalvård på S:t Görans nya BB

Det är inte bristen på vårdplatser som är problemet, utan bristen på neonatalsköterskor. Därför får inte S:t Görans sjukhus någon neonatalvård.

  • Publicerad 16:22, 8 jun 2018

Behovet av neonatalvård väntas öka i länet. Dels för att befolkningen växer, och dels för att fler för tidigt födda överlever och behöver vård.

Men den nya förlossningskliniken vid S:t Görans sjukhus kommer inte att ha några neonatalvårdplatser. Skulle behov uppstå för dem som föds där får barnen transporteras till Södersjukhuset, eller till Karolinska universitetssjukhuset.

Men det är inte antalet vårdplatser som är problemet, utan bristen på specialistutbildade sjuksköterskor.

118 neonatalplatser

Totalt finns i dag 118 vårdplatser för neonatalvård (Södersjukkhuset har 30, Karolinska Danderyd 28, Karolinska Huddinge 32 och Karolinska Solna 28). Men inget sjukhus lyckas bemanna så att alla platser kan hållas öppna.

Tillgången på specialistläkare inom neonatalvården är tillfredsställande, framgår det av ”Plan för neonatalvården 2018-2024” som hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta beslut om den 19 juni.

”Däremot finns en påtaglig brist på specialistsjuksköterskor” står det i planen. Sjuksköterskor har erbjudits att med bibehållen lön vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor i neonatalvård, vilket bättrat på situationen.

3 000 föds för tidigt

En ny utbildningsomgång planeras till hösten 2018.

– Varje år behöver ungefär 3 000 tidigt födda barn neonatalvård. För att klara det har vi för första gången tagit fram en långsiktig plan. Vi kan se att det finns en ganska god kapacitet när det gäller utrustning och lokaler, men att vi precis som resten av landet har brist på specialistsjuksköterskor. Vi fortsätter därför satsa på att sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig samtidigt som de får lön, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i ett pressmeddelande.

Under 2018 väntas 30 800 barn födas vid länets sjukhus. År 2024 är prognosen 33 600 barn.

S:t Görans sjukhus bygger ut

Befintliga förlossningskliniker byggs nu ut, men det största tillskottet kommer först 2022, när den nya förlossningskliniken vid S:t Görans sjukhus kan tas i bruk. Den väntas kunna klara 4 000 förlossningar per år.

Förutom förlossningsklinik ska den nya byggnaden, som uppförs utmed S:t Göransgatan, innehålla en ambulanshall för akuten, endoskopi och sjukhusadministration.

Stommen restes i maj, och våren 2019 kommer tak och fasad vara uppe. Helt färdigbyggt blir huset sista kvartalet 2020, och sedan kan sjukhuset börja flytta in.