KONSTKUPP. Saga Berlin gjorde ett konstverk på Personnebadets botten 2016 och dömdes för grov skadegörelse. Foto: Ylva Bergman

Ingen framgång för Saga Berlin hos Riksåklagaren

Det finns ingen anledning att ändra hovrättens dom mot konstnären Saga Berlin. Det anser Riksåklagaren som har skrivit ett yttrande till Högsta domstolen.

  • Publicerad 11:11, 22 nov 2019

2016 kunde StockholmDirekt avslöja att fotografen och konstnären Saga Berlin var personen bakom den omtalade konstkuppen "uppfinn något eller dö", där hon målade graffiti på botten av hela Personnebadet i Hägerstensåsen.

AVSLÖJAR: Dyrt klotter är konstkupp av hyllad fotograf


Stockholm stad ansåg inte att det rörde sig om konst, snarare klotter och skadegörelse. Efter en polisutredning slog också tingsrätten fast att det var grov skadegörelse, och Saga Berlin dömdes att att betala skadestånd till Stockholm Stad på 280 000 kronor.


Domen överklagades till hovrätten, som gick på tingsrättens linje. Saga Berlin ville då att Högsta domstolen skulle pröva fallet.

Dubbla rättegångar för omstridd konstnär

Skadades i terrordådet

Riksåklagaren tycker inte att domen ska ändras. Högsta domstolen kommer dock att fatta ett eget beslut i frågan, Riksåklagarens svar vägs in i det men blir inte avgörande eftersom domen redan har överklagats.

Saga Berlin, som skadades svårt vid terrordådet på Drottninggatan, är dömd till villkorlig dom och 70 dagsböter på totalt 3.500 kronor. Än tyngre väger dock det utdömda skadeståndet på drygt 280 000 kronor till Stockholms stad.