VÄNTAN. En lösning har länge utlovats för trafiken runt Svanhagen, men fortfarande finns det ingen prognos för när bygget kan börja. Foto: Claudio Britos

Ingen byggstart i sikte för Skå-rondell

Det är ännu inte klart när bygget av rondellen vid Svanhagen kan starta. Den nya planen har nämligen fortfarande inte klubbats igenom.

  • Publicerad 09:40, 26 jan 2021

Busshållplatser, cykelväg, infartsparkering och infarter mot både Stenhamra och Söderberga. Trafiksituationen vid Svanhagen är minst sagt kaotisk. För att lösa detta planerar Trafikverket för en rondell – en plan som nu firar treårs-jubileum utan att någonting har hänt.

Förra året sköts byggstarten upp ett år på grund av att vägplanen som tagits fram inte var tillräckligt trafiksäker. Istället skulle en ny plan tas fram där gång- och cykelvägen leds om så att den inte går igenom bussperrongen.

Det krävde att planen skulle tuggas i ytterligare ett samråd och vinna laga kraft på nytt. Och trots att ett år har gått har detta ännu inte skett.

"Intensivt arbete"

"Det pågår ett intensivt arbete inför att få den reviderade vägplanen godkänd. Efter det kommer upphandling att ske av den entreprenör som ska genomföra ombyggnaden", skriver Mandana Mokhtary, projektledare på Trafikverket, i ett mejl till Mitt i Mälarö.

Först när en entreprenör är på plats kan något besked ges om när bygget kan börja, men när det väl är igång beräknas det ta cirka 1,5 år.

Många turer kring Svanhagens nya rondell

2010: En arbetsplan för Svanhagen togs fram av Trafikverket, men den lades på is när finansieringen drogs in.

2016: Planerna återupptogs igen. Nu skulle projektet samordnas med bygget av rondellen i Enlunda.

2017: Planen vann laga kraft och byggstart beräknades till 2018.

2018: När planerna i Enlunda drog ut på tiden bestämdes det att projektet vid Svanhagen skulle projekteras seperat. Byggstartsprognosen flyttades fram till våren 2019.

2020: Vägplanen som tagits fram visade sig vara alltför trafikfarlig och en ny plan började ritas.

Visa merVisa mindre