Ingen brist på sjukvårdsmaterial – Stockholm hjälper grannarna

Sjukhus i regioner som anlitar Apotekstjänst AB står utan sjukvårdsmaterial och tvingas ställa in operationer. Region Stockholm har ett eget bolag och drabbas inte.

  • Publicerad 05:00, 14 okt 2019

Bristen på sjukvårdsmaterial, som drabbat flera regioner i Sverige, berör inte Region Stockholm.

Det är regionens eget bolag, Medicarrier AB, som distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster till sjukhus och andra vårdinrättningar i länet.

De har god tillgång till sjukvårdsmaterial, meddelar presstjänsten vid Region Stockholm.

Ställer in operationer

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har all planerad slutenvård och alla planerade operationer ställts in de närmaste dagarna, skriver Dagens Medicin.

ven i Region Västmanland är bristen på sjukvårdsmaterial stor, och de har där gått upp i stabsläge. Samma gäller Region Örebro.

Hjälper till

Det är brister i distributionen av sjukvårdsmateriel från Apotekstjänst AB som ligger bakom den kris som uppstått på sjukhusen.

”Region Stockholm har god tillgång på sjukvårdsmaterial och hjälper till med vad vi kan utifrån den behovsinventering som Socialstyrelsen samordnar eller de önskemål som övriga regioner kan ha” skriver presstjänsten.