Förslagsställarna vill se en bastu på en flytbrygga nedanför Årstaskogen. Foto: Läsarbild Mike Fedak

Ingen bastu i Årstaviken

Årstabor vill har en vedeldad bastu i Årstaviken nedanför skogen och skrev ett medborgarförslag. Men det blir ingen bastu på ett bra tag. Först måste vattenkvaliteten i Årstaviken utredas, enligt förvaltningen – och det beräknas ta två år.

  • Publicerad 11:28, 1 jun 2018

Intresset för bastu och vinterbad i stan är stort och Tantobastun har snabbt blivit väldigt populär. Ett gäng Årstabor ville ha en bastu även på Årstasidan och bildade en Facebookgrupp som snabbt fick flera hundra medlemmar. De skrev ett medborgarförslag om en bastu vid en av solbryggorna nedanför Årstaskogen och har till och med lämnat in en skiss på hur den skulle kunna se ut.

Men det lär dröja innan det blir en bastu. Förvaltningen ställer sig visserligen positiv till förslaget, men bedömer att en bastu inte kan uppföras förrän badfrågan vid Årstaviken har utretts. Förvaltningen skriver formellt att ”en bastuanläggning kommer att generera bad”, vilket innebär att slutgiltigt besked om bastu dröjer tills utredningen om bad är klar. Den beräknas ta två år.

Förvaltningen utreder tillsammans med miljöförvaltningen vattenkvaliteten i Årstaviken för att bedöma om det är möjligt att anlägga en badplats i Årstaskogens naturreservat. Provtagning görs av vattnet i Årstaviken och för att få ett fullgott provmaterial krävs provtagning under två till tre år. Dessutom ska bottenkvalitet och sediment utredas närmare.

Förvaltningen ska under 2018 tillsätta en tjänst som reservatförvaltare som kommer få i uppdrag att ansvara för utredningsarbete.

Förslaget om bastu vid Årstaviken kommer att tas upp på stadsdelsnämnden den 14 juni.