Ingaröbon Ella Bohlin (KD) nytt landstingsråd

Alliansen och Miljöpartiet är överens om att bilda majoritet i Stockholms läns landsting. På tisdagen beslutades vilka som blir landstingsråd och vad de blir ansvariga för. Ingaröbon Ella Bohlin (KD) utsågs till vårdutvecklingslandstingsråd.

 • Publicerad 14:49, 23 okt 2018

Ella Bohlin (KD), 39 år, som bor på Ingarö, blev i dag utsett till vårdutvecklingslandstingsråd.

Hon har tidigare varit barn- och äldrelandstingsråd, politiskt sakkunnig statsrådsberedningen och konsult för JKL. Hon har varit ledamot för Kristdemokraternas partistyrelse samt verkställande utskottet.

Nu blir hon ordförande i Kunskapsstyrningsnämnden. Hennes ansvarsområden blir: Nivåstrukturering av vården; medicinsk fortbildning; kunskapsstyrning; läkemedel samt läkemedelskommittén; Regionalt cancercentrum samt cancerplan; geriatrik.

Här är hela listan på landstingsråd som beslutades på landstingsfullmäktige under tisdagen:

 • Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.
 • Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
 • Charlotte Broberg (M), fastighets- och servicelandstingsråd.
 • Tobias Nässen (M), vård- och valfrihetslandstingsråd.
 • Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.
 • Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd.
 • Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd.
 • Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstinsråd.

Fakta

Mer om landstingsrådens ansvar

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd: Ordförande i landstingsstyrelsen. Övergripande ansvar för landstingets ekonomi och verksamhet, samt ansvar för personalfrågor i landstinget.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd: Ansvar för trafiknämnden, AB SL, övergripande trafikfrågor och frågor som inte handläggs av andra landstingsråd inom trafiknämnden.

Charlotte Broberg (M), fastighets- och servicelandstingsråd: Ordförande i landstingets nyinrättade fastighets- och serivcenämnd.

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetslandstingsråd: Ansvar för valfrihets- och tillgänglighetsfrågor inom sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott, utveckling av vårdval samt forskningsfrågor. Föredragande för patientnämnden.

Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd: Vice ordförande i landstingsstyrelsen, ordförande för tillväxt- och regionplanenämnden samt ordförande för det nyinrättade utskottet för samhällsplanering och länsplan. Även föredragande för trafik- och mobilitetsfrågor, sjötrafik, landsbygd och skärgård kopplat till regionplanering.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsrådet: Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, frågor som inte handläggs av annat landstingsråd inom hälso- och sjukvårdsnämnden, jämställdhet samt de frågor som innovations- och utvecklingsutskottet ansvarar för. Även kulturnämndens frågor.

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd: Ordförande kunskapsstyrningsnämnden. Ansvarar för: Nivåstrukturering av vården, medicinsk fortbildning, kunskapsstyrning, läkemedel samt läkemedelskommittén, Regionalt cancercentrum samt cancerplan, geriatrik.

Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd: Ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor, regionala klimatfrågor, kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet, samt miljöteknik- och cykelfrågor.

Källa: Moderaterna i Stockholms läns landsting
Visa merVisa mindre

Och de blir landstingsråd i opposition:

 • Erika Ullberg (S)
 • Talla Alkurdi (S)
 • Jens Sjöström (S)
 • Anna Sehlin (V)

Jens Sjöström, Talla Alkurdi och Erika Ullberg är oppositionsråd för Socialdemokraterna. Foto: Socialdemokraterna.