Inga studentbostäder i Sollentuna

I hela Stockholms län råder det stor brist på studentbostäder. I Sollentuna finns inte en enda. Bristen såg likadan ut år 2003 men kommunledningen säger att det inte finns någon brist. – Absurt, tycker Martin Sahlin, ordförande för SSCO.

  • Publicerad 04:00, 7 sep 2012

Trots att det inte finns en enda studentlägenhet i Sollentuna uppger kommunen i Bostadsenkäten för 2012 att det inte råder någon brist på bostäder som studenter skulle kunna efterfråga.
– Att inte ha en enda studentbostad men ändå hävda att det råder balans på bostadsmarknaden är absurt. Det tyder tyvärr på en oförståelse för frågan och visar att Sollentuna inte har en ambition av att vara med och ta ansvar för regionens behov av bostäder för studenter, tycker Martin Sahlin, ordförande för SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation.

Martin Sahlin menar att Sollentuna har goda kommunikationer och bra förutsättningar för studentbostäder och att en stor efterfrågan finns trots att det inte rör sig om centrala Stockholm.
– Mytbilden av att studenter endast vill bo i innerstaden har dementerats tidigare i rapporter bland annat från SSCO. Fler modiga politiker och tjänstemän måste våga hjälpa till att lösa krisen. I framtiden kommer dessa studenter bidra till hela Stockholmsregionens tillväxt och de kommer att vara en viktig inkomstkälla för alla kommuner, menar Martin Sahlin, ordförande för SSCO.

I Bostadsmarknadsenkäten för 2012 från Länsstyrelsen har länets kommuner fått svara på hur den rådande tillgången på bostäder ser ut i dagsläget samt hur planerade byggnationer ser ut. I enkäten har Sollentuna kommun svarat att det råder balans på bostadsmarknaden och att utvecklingen inte förväntas förändras. Enligt Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande, har kommunen svarat med utgångspunkten att det råder balans så till vida att de bostäder som finns blir uthyrda och att det därför råder ekonomisk balans.
– Det råder balans på utbud och efterfrågan. Men jag håller med om att det finns brist på studentbostäder, säger han.

Martin Sahlin tycker dock att Sollentunas sätt att bedöma tillgången på bostäder är märkligt.
– Det finns en balans när antalet bostäder matchar den efterfrågan som finns. I Stockholmsregionen finns 80 000 studenter och bara 12 500 studentbostäder. Det är inte en balanssituation och Sollentuna måste bidra till att lösa bristen på bostäder. Att alla bostäder blir uthyrda är en sanning i alla kommuner som har en brist på bostäder, det blir då ett mycket konstigt sätt att mäta balans på.

Den största anledningen till att Sollentuna inte har några studentbostäder har med kostnader att göra, säger Lithborn. Enligt honom började Sollentuna kommun för ett år sedan undersöka närmre var studentbostäder skulle kunna placeras.
– Men sedan har vi inte kommit mycket längre tyvärr. Det är olyckligt att man inte har kommit till skott under det här året, men det handlar om kostnader. Men någon typ av initiativ är att vänta under hösten, lovar han.

”Oförtjänt dåligt rykte”

De enda studentbostäderna som finns är 100 ungdomslägenheter på Ribbings väg 91 i Edsberg för personer i åldrarna 18-28 år. Ungdomsboendet har dåligt rykte med fester, droger och hög musik. Förvaltaren Jakob Domingo tycker inte att det stämmer.

Jakob Domingo arbetar som fastighetsförvaltare på Sollentunahem. Ungdomsboendet på Ribbings väg 91 i Edsberg är en av de fastigheter som han ansvarar för förvaltningen av. Han tycker att ungdomsboendet fått oförtjänt dåligt rykte.
– De personer som bor här som jag har pratat med tycker inte att den bilden som finns av 91:an stämmer. Det är klart att det förekommer störningar, men det skiljer sig inte så mycket från hur det ser ut i andra hus, menar han.

Han säger dock att det under senare tid förekommit fler störningsärenden vilket han tror kan vara en av anledningarna till att vissa personer uppfattar ungdomsboendet som otryggt och stökigt.
– Det kan vara folk här i närheten som tycker att det verkar oroligt, men det förekommer störningar över allt, menar han.
– Vi följer upp alla störningar och allt som händer här enligt våra rutiner och hyresgästlagen, precis som vanligt, fortsätter Jakob Domingo.

Fastighetsförvaltaren visar runt på ungdomsboendet och berättar att varje våning är uppdelad i korridorer för att det ska vara så tryggt som möjligt. Bara de som bor i en korridor har åtkomst till den med sin elektroniska nyckel. På varje våning finns gemensamt uppehållsrum med balkong, kök och tvättstuga. I köket utförs extra städningar av ett företag. De gemensamma rummen är omöblerade.
– Om vi ställer hit möbler kan det hända att de försvinner, berättar Jakob Domingo.

Även om det inte hör till hans vanliga arbetsuppgifter brukar han rondera i huset och se efter hur det är. Det gör han i alla hus. Han säger att trots att han själv inte befinner sig på Ribbings väg 91 efter kontorstid så har han bra koll på hur det är där då.
– På kvällarna har vi ordningsvakter som ronderar här i området. De går upp här i huset och kollar i korridorerna. De rapporterar sedan till oss.

Utanför hissen sitter en anonym lapp som är ditsatt av en person som lånat en lägenhet på ungdomsboendet. I texten vädjar personen folk till att sluta skräpa ner och förstöra för att satsningen på ungdomslägenheterna ska finnas kvar.

Tackade nej till lägenhet

Sebastian de Rzewuski från Sollentuna hade länge stått i Sollentunahems bostadskö när han erbjöds en av ungdomslägenheterna på Ribbings väg. Men han valde att tacka nej.
– Jag hade hört så hemska historier, säger han.

Sebastian de Rzewuski fick genom bostadskön hos Sollentunahem erbjudande om att flytta till en av ungdomslägenheterna på Ribbings väg 91. Men efter allt han hört om ungdomsboendet ville han inte ha en lägenhet där, berättar han.
– Jag har hört alla möjliga hemska historier om hur det är där, så jag var inte så sugen på att flytta dit. Att polisen ofta behöver komma på besök och så vidare.

Sebastian påpekar att han inte kan uttala sig fullständigt om hur det egentligen ligger till på ungdomsboendet eftersom han aldrig själv har bott där. Men det han har hört ryktesvägen räckte för att han skulle avböja erbjudandet trots att han väldigt gärna ville ha en lägenhet.
– Det kändes inte som om man kunde förvänta sig ett seriöst boende där. Det skulle inte heller kännas helt anpassat för sådana som jobbar mycket eftersom det är mycket festande där, menar han.

Han tror att ett studentboende skulle skilja sig från ungdomsboendet och tycker att det är synd att det inte finns något sådant i Sollentuna.
– Studenter behöver visserligen billigt boende, men det handlar ju om trygghet också. Man måste känna sig trygg på platsen där man bor.
Sebastian de Rzewuski har nyligen istället fått en lägenhet vid en av Sollentunahems nyproduktioner.

Pauline Cederblad

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Regeringen miljardsatsar på polisen i Sollentuna och Solna

Nyheter Köper Sörentorp för 1,8 miljarder – "första prioritering är att knäcka gängen" Regeringen har beviljat 1,8 miljarder så att Fortifikationsverket kan köpa Sörentorp i Sollentuna och Solna för polisens räkning. Investeringen är ett led i regeringens arbete med att bekämpa den...fredag 1/7 10:15

Kulturskolan har anmälts för åldersdiskriminering

Nyheter Kvinna född 1984 påbörjade pianokurs – men var för gammal Diskrimineringsombudsmannen (DO) har startat en utredning av Kulturskolan i Sollentuna efter en anmälan från en kvinna född 1984 som fick höra att hon var för gammal för att gå en pianokurs. Beskedet...fredag 1/7 6:36