Minst fem personer om året blir påkörda vid den farliga rondellen vid Bergslagsplan. Foto: Chris Anderson

Inga planer på att bygga om rondell

Bergslagsplan är den rondell där flest cyk­lister och gående blir påkörda av bilar i Hässel­by/Vällingby. Men det är oklart om den ska byggas om.

  • Publicerad 09:52, 11 maj 2015

Rondellen vid Bergslagsplan är problematisk, något trafikkontoret i Stockholms stad konstaterade redan för tre år sedan. I snitt blir minst fem personer påkörda här varje år, vilket gör den till den mest olycksdrabbade rondellen i Hässelby och Vällingby.

Lokaltidningen Mitt i har berättat hur Trafikverket planerar att göra området säkrare när Förbifart Stockholm byggs och två tunnlar ska mynna ut på Bergslagsvägen. Men några åtgärder för rondellen finns inte med i planerna.

– Det här är katastrof. Man kan inte leka med folks liv på det här viset, säger Anne Lunde­qvist, sekreterare vid Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen.

När Lokaltidningen Mitt i kontaktar trafikkontoret hänvisar man till Trafikverket.

– Det blir ökad trafik som en konsekvens av Förbifarten, då borde de veta vad som sker med rondellen, säger Erik Johansson vid trafikkontoret.

Vid Trafikverket menar kommunikationschefen Louise Melander att Förbifartens påverkan på rondellen är en komplex fråga.

– I vissa delar av rondellen kommer trafiken att öka och i vissa delar minska. Men några planerade åtgärder finns inte, den är ju trafikkontorets ansvar.

Enligt Anders Porelius, pressansvarig vid trafikkontoret, finns just nu inga beslutade åtgärder för rondellen.

– Men en handläggare håller på att titta på ärendet, säger han.

Mitt i söker dig – tipsa oss

HÄSSELBY/VÄLLINGBY Lokaltidningen Mitt i söker engagerade personer i västerort som kan och vill berätta om sitt kvarter, gata eller stadsdel. Vad är det som gör just ditt kvarter så speciellt? Finns det någon rolig historia att berätta? Hör av er och tipsa: vasterort@mitti.se

Det här är ­katastrof, jag är jätteorolig för olycks­risken.

Hyror klara i Råcksta ­efter tuff förhandling

RÅCKSTA Wallenstam i Råcksta hade yrkat på en hyreshöjning på 3,75 procent för sina 1 330 hyresgäster. Men det var för mycket, tyckte Råckstahyresgästernas intresseförening.

Förhandlingarna strandade och Wallenstam kallade in en jurist för att avgöra frågan i Hyresnämnden.

Parterna lyckades till slut komma överens utan att avgöra frågan rättsligt. Hyran höjs från den 1 juni med 1,65 procent, vilket Råckstahyresgästernas intresseförening är nöjd med.