Bottenfynd. Ett av de kärl som hittats på botten vid Vintervikens mynning. Foto: Stockholms stad/Clinton Mätkonsult

Inga planer på att bärga Vintervikens gifttunnor

Trots höga halter av miljögifter i Vinterviken kommer de misstänkta gifttunnorna troligen att få ligga kvar i vattnet. Provsvaren från botten är inte alarmerande, enligt staden.

  • Publicerad 10:35, 30 aug 2019

Juha Salonsaari på stadens miljöförvaltning. Foto: Privat

Efter att dykare förra hösten larmade om misstänkta gifttunnor i Vintervikens vatten scannade staden botten och hittade mängder med farliga avfall och skrot. Förutom bilvrak, motorcyklar och annat skräp hittades också två misstänkta giftkärl i viken.

Här är allt äckligt som hittats i Vinterviken

Som SöderortDirekt tidigare rapport fick den här upptäckten miljöborgarrådet att vilja ta nya prover från botten i jakt på miljögifter. Nu har provsvaren kommit.

De visar förhöjda halter av tungmetaller och organiska miljögifter runt kärlen men halterna sticker inte iväg på något alarmerande sätt. Så här ser det i allmänhet ut i Vinterviken, enligt Juha Salonsaari, enhetschef på miljöförvaltningen.

– Vi kan inte se en direkt koppling mellan halterna i sedimenten och tunnorna. Gränserna för ämnen som kadmium, koppar, bly, krom och zink överskrids ofta i stadens vatten och vi har generellt förhöjda halter i Vinterviken och i andra stadsnära vatten. Så att det ser ut så här är inte så förvånade, säger Juha Salonsaari.

Risk att bärgning förvärrar

Frågan om de misstänkta kärlen ska bärgas eller inte är inte avgjord ännu. Först ska miljöförvaltningen detaljstudera provsvaren. Men enligt Juha Salonsaari är det högst osannolikt att kärlen plockas upp.

– Det är inte samhällsekonomiskt motiverat att sanera sediment som innehåller måttligt förhöjda halter. Det hade varit annorlunda om vi hade hittat väldigt höga halter som vi kunde kopplade till tunnorna, men det har vi inte gjort, säger han.

Det finns också en risk att man river upp farliga ämnen som idag ligger inkapslade i bottnen om man bärgar föremålen. I strandnära områden med mycket höga gifthalter, där folk badar, kan det ändå vara motiverat att muddra men i Vinterviken ligger objekten på tio meters djup, enligt Juha Salonsaari.

– Här finns det ingen risk att någon som badar sätter foten i botten vid kärlen eftersom de ligger så djupt. Så det är rätt liten risk med att låta det vara kvar, säger han.

Miljöförvaltningen har ännu inte fattat något beslut om all annan skrot i viken också får ligga kvar eller inte.

Bada vid Örnbergets klippor

Vid Örnsbergs klippor är badvattnet av god kvalitet. Här tar staden regelbundet vattenprover.

Däremot håller staden ingen koll på vattenkvaliteten längre in i viken, så här badar man på egen risk.

Den lilla stranden längst in i viken är en av Vintervikens mest föroroenade platser och ska saneras. Staden räknar med att den saneringen, vid stranden och viken, påbörjas senare i höst. Just nu saneras gräsytorna vid restaurangen.

Staden varnar för att låta barn och hundar äta av jord eller sand i området.

Visa merVisa mindre