Inte bara väktare. Moderaterna vill att Tyresö kommun ska anlita ordningsvakter för att kunna vidta snabbare åtgärder. Men styret (S, L, MP) håller inte med. Foto: Sacharias Källdén

Inga nya ordningsvakter till Tyresö

I våras lämnade Moderaterna in ett förslag om fler kommunala ordningsvakter i Tyresö. Men i förra veckan röstades förslaget ned – det politiska styret tror på andra åtgärder.

  • Publicerad 12:00, 23 aug 2021

Den 11 augusti slogs förslaget ned med en röst i voteringen i kommunledningsutskottet. Oppositionsrådet Anki Svensson (M) hoppas att kommunstyrelsen tar sig ett varv till och funderar.

– Jag tycker att det är tråkigt, jag tycker att man ska göra allt man kan, säger hon.

Moderaterna i Tyresö motsätter sig inte det förebyggande arbete som görs i kommunen. Däremot vill de också se snabbare åtgärder, som de själva skriver i ledamotsförslaget.

Kompletterar polisen

I Tyresö finns det flera områden där narkotika säljs och används.

– Det förekommer i de flesta kommundelarna, säger Magnus Mohlin, kommunpolis.

Han tycker att ordningsvakter kan vara ett bra komplement till polisen, och säger att de har bra erfarenheter av att samarbeta med ordningsvakter.

– Vi kan inte vara överallt och ordningsvakter som är stationära på vissa ställen är bra. Ju fler vuxna som är ute, desto bättre. Det är trygghetsskapande och brottsförebyggande, säger Magnus Mohlin.

Väl använda skattepengar

Anki Svensson ser inte att det förebyggande arbetet når alla. Hon ger också skolan som ett exempel på en verksamhet som ska arbeta förebyggande.

– Men de har också ett eget uppdrag att hantera genom att en läroplan ska följas. Tyresö har också ett aktivt föreningsliv, men det når inte alla. Samma sak gäller trygghetssatsningen på Granängsringen som är ett fint initiativ, men det når inte alla, säger Anki Svensson.

Styret (S, L, MP) ser ett större behov av förebyggande åtgärder och förstärker nu med två fältassistenter, ett mobilt team och föräldrautbildningar.

– Jag tror att det är ett mycket bättre sätt att använda skattepengarna på. Om vi ska minska otrygghet måste vi jobba tillsammans med polisen och bli ännu starkare på förebyggande åtgärder, säger Anita Mattsson (S).

Hon menar att det inte är effektivt att anställa ordningsvakter.

– De få bara jobba inom ett begränsat geografiskt område, där polisen ser behov av förstärkning. Vårt vaktbolag som vi har idag kan direkt åka dit de behövs bäst, säger Anita Mattsson.

Ett tryggare samhälle. Anki Svensson (M) vill se att Tyresö kommun både arbetar med förebyggande åtgärder, men också snabbare åtgärder. Därför vill hon att kommunen ska anlita ordningsvakter, som ett stöd till polisen. Foto: Jenny Puronne

Ordningsvakter och väktares befogenheter

Polisen utbildar ordningsvakter och de måste lyda polisens order.

En ordningsvakt som bryter mot kravet på laglydnad och lämlighet kan bli av med sina befogenheter.

Ordningsvakter...

...har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen.

...får omhänderta personer som är så berusade så att de utgör en fara för sig själv eller andra.

...får omhänderta personer som stör eller utgör en fara för allmänheten.

...ska lämna rapport när de får kännedom om ett brott.

...får använda våld om prata tillrätta inte fungerar. Våldet får inte vara mer än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften.

Väktare...

...får bara ingripa som vem som helst i samhället.

Ansvarig myndighet för väktare och bevakningsföretag är Länsstyrelsen.

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre

Ordningsvakter. Moderaterna vill att Tyresö kommun ska anlita ordningsvakter för att kunna vidta snabbare åtgärder. Foto: Sacharias Källdén