Inga nya observationer av sanerbar olja i vattnet

Kustbevakningen fortsatte att söka efter olja under torsdagen. Inga nya observationer av olja har gjorts till sjöss.

  • Publicerad 09:57, 9 nov 2018

Rådande väderlek med moln och dimma begränsar fortfarande möjligheterna att upptäcka och kartlägga oljans spridning från luften. Sjögående personal sökte under torsdagen efter olja i farlederna utan att upptäcka olja i tillräcklig mängd för att den ska gå att sanera. Absorberande länsor är utlagda på ställen där ansamlingar av olja finns

Utredning om orsak pågår

En utredning pågår varifrån utsläppet kommer och vad som kan ha orsakat det. Förundersökningen som gäller misstänkt brott mot lagen om utsläpp från fartyg befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Det är ännu oklart om det finns ett samband mellan de olika förekomsterna av olja som upptäckts i Sandhamnsleden och i Frihamnen.

Olika ansvar

Kustbevakningens ansvarar för att bekämpa utsläpp av olja till sjöss, medan olja som nått land är den berörda kommunens och räddningstjänstens ansvar. I händelser som den som nu inträffat samverkar Kustbevakningen nära med flera andra aktörer för att reducera konsekvenserna av utsläppet och om möjligt förhindra det från att nå land.

Vad ska du göra om du ser olja?

Om du ser olja i vattnet: kontakta Kustbevakningens ledningscentral.

Om du upptäcker olja på land kan du också kontakta din kommun under kontorstid.