Under gårdagen registrerades 17 320 nya fall av covid-19 i Sverige, den högsta dygnssiffran som uppmätts under hela pandemin, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Under veckan som gått har antalet smittade dubblerats, och kurvorna följer det "worst case scenario" som myndigheten tidigare presenterat.

– VI kan konstatera att vi nära följer det scenario med högst smittspridning. Fortsätter det har vi en topp i mitten, slutet av januari. Sen borde det börja vända ner, sade Britta Björkholm, avdelningschef Folkhälsomyndigheten, vid en pressträff på onsdagen.

Fler kan kräva vaccinpass

Under onsdagen fattade regeringen beslut om att vaccinationsbevis kan få införas i fler verksamheter än som nu är fallet, till exempel på serveringsställen, vid fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och i långväga kollektivtrafik.

– Vi behöver ha beredskap att snabbt införa fler träffsäkra smittskyddsåtgärder. Nu ges Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa vaccinationsbevis inom fler verksamheter där risken för smittspridning är stor, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Inget besked

Det är alltså upp till Folkhälsomyndigheten att införa föreskrifter om vaccinationsbevis, och då först från den 12 januari.

Något svar på om det blir aktuellt gavs inte på pressträffen.

– Vi har precis fått besked om detta och inte fattat några beslut ännu. Vi tittar på om det blir läge att införa nya åtgärder, och då finns det här verktyget med, sade Britta Björkholm.

Omikron dominerar

Smittan ökar främst bland personer som inte är vaccinerade mot covid-19, men även bland vaccinerade.

– Det är tolv gånger högre risk att hamna i svår sjukdom och behöva intensivvård om man är ovaccinerad, sade hon.

Och det är omikronvarianten som nu dominerar, framför allt i storstäderna.

– Det finns inget som indikerar att omikron skulle ge svårare sjukdom än tidigare varianter. Det finns däremot data som visar att det kan vara något mildare.