Förskolefritt. Inga förskolor kommer byggas här i Barkarbystaden etapp II. Foto: Erik Lejdelin

Inga förskolor byggs i andra etappen av Barkarbystaden

Kommunen släpper kravet på nya förskolor i Barkarbystaden etapp II. Kvarteren är för små. Det innebär att inga förskolor byggs i de sju kvarteren kring Bas Barkarby.

  • Publicerad 08:54, 8 nov 2021

Att bygga förskolor i Barkarbystaden har varit något av ett gissel för kommunen. För att områdets yngsta invånare ska få plats har kommunen haft höga ambitioner vad gäller takten på nya förskolor.

En till två förskolor om året fram till 2030, har man tidigare sagt. Men Mitt i har tidigare rapporterat om att den täta bebyggelsen gör det svårt att bygga förskolor med tillräckligt stora gårdar.

Tidigare har det i samband med markanvisningar i etapp II av Barkarbystaden gjorts bedömningar om förskolor ska finnas med som krav.

Släpper kraven helt

Men nu släpper kommunen helt på de kraven. Kvarteren i etapp II, som ligger i anslutning till Bas Barkarby, är helt enkelt för små och trånga.

Tidigare har man tänkt att förskolorna ska integreras i kvarteren men förvaltningen skriver att det inte finns förutsättningar att bygga tillräckligt stora förskolegårdar där barn kan få springa och leka. Att planera för ännu mindre förskolor är inte heller ekonomiskt försvarbar.

Inga förskolor alls

Att det inte byggs några förskolor i etapp II innebär ett nollsummespel, skriver förvaltningen, då kommunen måste planera för fler förskolor på andra platser i Barkarbystaden.

Just nu byggs det förskolor i etapp III som kommer stå klara till 2023 och 2024, och planeringen av en ny förskola är igång i etapp IV.