Birgitta Zelezny Ulvered, berättar att skolor som vill införa distansundervisning behöver komma in med underlag för att utbidlningsförvaltningen ska godkänna distansundervisning. I höstas hade exempelvis Rikstens skola distansundervisning på deltid för de äldre eleverna.

Inga direktiv om distansundervisning i Botkyrka och Salem

Ett nytt regeringsbeslut ger kommunerna större utrymme för att distansundervisa högstadieelever på heltid. Någon övergripande distansundervisning blir det dock varken i Botkyrka eller Salem när skolorna startar efter jullovet.

  • Publicerad 18:23, 8 jan 2021

Sedan tidigare har möjlighet till distansundervisning införts för gymnasiet. Från och med måndag införs större möjligheter även för distansundervisning i landets högstadier.

– Trots att vi håller på och ska ringa in till nytt år är läget fortsatt allvarligt. Vi står inför skolstart och ny vårtermin i ett väldigt svårt läge. Jag har hela tiden haft inställningen att det bästa är om skolorna kan vara öppna i så stor utsträckning som möjligt. Skälet är att skolan är viktig för barns lärande och hälsa, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff i torsdags.

Botkyrka och Salem

Någon övergripande distansundervisning på högstadierna i Botkyrka och Salem är inte i sikte i nuläget.

– I Salem bedömer vi nuläget som gott, och efter kontakt med smittskyddsläkaren har vi därför beslutat att låta undervisning bedrivas på plats för alla elever från förskoleklass till nian från och med måndag den 11 januari. Våra grundskolor har en god beredskap och planerar kontinuerligt för en snabb omställning till fjärr- och distansundervisning beroende på hur situationen utvecklas, säger Katarina Sweding, skolchef i Salems kommun i ett uttalande på kommunens hemsida.

Öppnar för distansundervisning

I Botkyrka är utgångspunkten också undervisning på plats i skolorna. En del grundskolor i Botkyrka har dock under delar av höstterminen haft distansundervisning på deltid.

– I dagsläget finns inget övergripande beslut fattat om distansundervisning. Däremot kan skolornas kontinuerliga riskbedömningar visa att några skolor kan komma att ha distansundervisning för högstadieelever. Berörda vårdnadshavare och elever kommer då att få information av skolan, säger Birgitta Zelezny Ulvered som är tillförordnad verksamhetschef för grundskolan i Botkyrka kommun.

"Måste agera snabbt"

På SR Ekots fråga på pressträffen i torsdags om varför regeringens beslut inte kommit tidigare svarade Anna Ekström:

– Vi har fattat många beslut under pandemin och beslut om skolorna med kort varsel. Vi måste agera snabbt när smittspridningen ändrar karaktär. i mellandagarna har vi diskuterat med FHM och Skolverket och efter det tagit fram den här förordningstexten så att skolorna kan agera och hålla skolorna öppna men också reglera för att minska smittspridningen.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera att landets gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.