Inte läge för paviljonger här vid Åby gärde. Foto: Rolf Andersson

Inga bostäder för flyktingar vid Åby gärde

Nyanlända skulle få bo i tillfälliga paviljonger vid Åby gärde. Men nu stoppas planerna eftersom marken är förorenad och svår att bygga på.

  • Publicerad 08:55, 3 jan 2017

Är det möjligt att bygga paviljonger för flyktingar vid Åby gärde, mellan Sports Club och Korallen? För att kolla det inledde kommunen arbete med en detaljplan. Men utredningar visar nu att det både finns föroreningar i marken och att det är besvärligt att bygga på grund av markförhållandena. ”Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga temporära byggnader på platsen”, skriver planarkitekt Anna Dahlberg i en tjänsteskrivelse.

Kommunen har också funderat på permanent bebyggelse på platsen, men även då krävs sanering.

Nu föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att en utredning av hur området ska användas bör ingå i ett större sammanhang. Planarbete kan startas tidigast 2018.