Foto: Photographer Michael Folmer

”Inför akutskolor för stökiga elever”

Plocka bort de stökigaste eleverna och sätt dem i särskilda akutskolor eller förkorta sommarlovet så att eleverna får mer undervisningstid. Här är oppositionens recept för bättre resultat i stadens skolor.

  • Publicerad 07:00, 2 jun 2017

StockholmDirekt har i en rad artiklar granskat Stockholm stads problem att förbättra resultaten i några av stadens ytterstadsskolor. Stora pengar satsas genom det socioekonomiska bidraget men resultaten har uteblivit.

LÄS MER: Skolorna får miljoner i extra bidrag men resultaten sjunker

Skolborgarråd Olle Burell (S) gav tidigare sin syn på utmaningarna. LÄS MER: Olle Burell (s) vill ha bättre elevblandning i skolorna

Den här gången går frågan till oppositionen.

Cecilia Brinck (M). Foto: Peter Knutson

Tre saker oppositionsborgarråd Cecilia Brinck (M) VILL göra för att vända skutan:

1. Obligatoriskt skolval

Det ska vara obligatoriskt att göra ett aktivt skolval. Valfrihet för elever och vårdnadshavare är viktigt då motivationen ökar om man kan påverka vilken skola man ska gå i. Konkurrensen tvingar skolorna att leverera kvalitet.

2. Mer undervisningstid

Genomför ett pilotprojekt med treterminssystem. Att svenska elever går i skolan kortast tid av alla i OECD-länder är en orsak till låga skolresultat. Exakt hur undervisningen ska förlängas måste diskuteras. Antingen längre terminer (kortare sommarlov) eller ett år till i grundskolan.

3. Kontrollera användandet av socioekonomiska tilläggsbelopp

Gör en ordentlig genomlysning om var det socioekonomiska tilläggsbeloppet hamnar. Det ska gå till de elever som har behov av extra stöd. Skolorna ska själva få bestämma hur pengarna ska användas med tydligare direktiv och uppföljning om de ger resultat eller inte.

Tre saker oppositionsborgarråd Cecilia Brinck (M) INTE vill göra för att vända skutan:

1. Flytta inte på några elever

Politiker ska inte ska bestämma vilka skolor eleverna ska gå i. Politisk styrning kan inte lösa skolsegregationen. Däremot måste politikerna fundera på varför skolor inte kan förbättra sina resultat trots alla extra miljoner i bidrag. Skolledningarna kan inte skylla dåliga resultat på elevsammansättningen.

2. Lägg er inte i skolpersonalens jobb

Politiker ska inte bestämma hur rektorer, lärare, elevhälsan och övrig skolpersonal sköter sitt jobb när det gäller enskilda frågor. Däremot måste all personal i skolan få tydligare uppdrag och kommunen ska kontrollera att de levererar. Det ska vara nolltolerans mot dåliga skolor.

3. Motverka inte konkurrensen

Friskolor är bra för konkurrensen och konkurrensen är bra för kvalitén i de kommunala skolorna.

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Tre saker oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L) VILL göra för att vända skutan:

1. Granska hur bidragen används

Granska vad det socioekonomiska bidraget används till. Staden ska inte bestämma vad pengarna ska gå till, men skolorna ska kontinuerligt redovisa hur de använt dem för att kunna göra detaljerade analyser av vad som fungerar och inte.

2. Höj lärarlönerna för att locka de bästa lärarna till de tuffaste skolorna

De skolor som har de största socioekonomiska utmaningarna ska också ha de skickligaste lärarna. För att åstadkomma det måste rektorerna ha möjlighet att sätta löner som lockar de allra duktigaste lärarna dit de behövs som bäst. I dag begränsar utbildningsförvaltningens regler.

3. Sätt eleverna som stör i en särskild skola

Lyft bort kriminella elever och elever som stör från den vanliga skolan. Skolan ska inte vara en socialtjänst som försöker lösa alla problem. Istället ska verksamheten Skolakuten byggas ut. Det är idag en särskild skola dit elever som begår brott placeras under några veckor.

Tre saker oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L) INTE vill göra för att vända skutan:

1. Flytta inte på elever för att få ”bättre” blandning av elever på skolorna

Barn ska inte lottas eller bussas runt för att blanda upp elevgruppen – i stället är det upp till vuxenvärlden att se till att alla skolor blir bra. Att man diskuterar skolornas elevsammansättning som ett svar på skenande betygsskillnader antyder att det är upp till eleverna.

2. Anställ inte obehörig personal i skolan

Skolorna behöver behöriga lärare, framförallt specialpedagoger.

3. Lägg inte ner specialklasserna för elever i behov av särskilt stöd

I dag finns klasser för elever i behov av mycket stödåtgärder, så kallade CSI-grupper. Det har på utbildningsförvaltningen diskuterats att istället placera ut dessa elever i vanliga skolor. Det vore förödande.