Influensan är här – då når den toppen

Influensasäsongen har låtit vänta på sig. Men nu verkar den ha kommit i gång på allvar. Förra veckan rapporterades 157 fall i Stockholms län, och mörkertalet är stort.

 • Publicerad 18:26, 5 jan 2018

Årets influensa har anlänt.

Totalt har nästan 400 fall rapporterats till sjukvården i Stockholms län sedan starten i december månad.

Skillnaden från fjolårets upplaga är att säsongen i år kommit igång senare. Något som inneburit ett mindre tryck på akutsjukhusen i länet under jul- och nyårshelgerna.

Sjukhusen klarat sig bra – hittills

I fjol vårdades närmare 300 influensapatienter på sjukhus bara under helgerna.

– Det är klart att det var mer påfrestande förra året. Men vi vet att när influensan kommer igång ordentligt blir det fler patienter. Om det blir väldigt många fler är sjukhusen redo med beredskap, Elda Sparrelid, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Då kommer toppen

Exakt hur lång säsongen blir är oklart och beror på typen av influensa och hur vaccineringen ser ut.

Influensavaccinet biter inte riktigt

Men enligt experternas prognos kommer antalet insjuknade fortsätta att öka för att sedan nå sin topp i februari.

Bara förra veckan upptäcktes 157 fall i länet. Men siffrorna gäller endast de som uppsökt och lämnat prov hos sjukvården, något som bäddar för ett stort mörkertal då de flesta influensafall kan kureras hemma.

Men för människor i riskgrupper – till exempel äldre, gravida och personer med kroniska sjukdomar – rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccinering och större försiktighet.

– Tillhör man en riskgrupp och tror sig ha influensa ska man höra av sig till sjukvården för vägledning, för då kan man behöva vård direkt, säger Elda Sparrelid.

Vad är tipsen för övriga?

– Det är som vi alltid säger: Var noggrann med handhygien och tvätta med tvål och vatten ofta. Speciellt när man varit ute, till exempel i kollektivtrafiken där influensan lätt kan spridas.

Och om influensan ändå skulle komma?

– Stanna hemma för att hindra att smitta andra. Vila, ta febernedsättande och drick mycket vatten.

Fakta

Influensan

Symptom

Vissa blir svårt sjuka med hög feber och hosta, medan andra bara får lindrigare förkylningsbesvär.

Vanliga symptom:

 • Matthet.
 • Muskelvärk.
 • Hög feber och huvudvärk
 • Trötthet och frusen känsla.
 • Halsont, snuva och torrhosta.
 • Röda och ömmande ögon.
 • Smärta bakom bröstbenet.
 • Dålig aptit och uttorkning.

Febern brukar ofta ligga runt 39–40 grader och finnas kvar i tre till fem dagar.

Så smittar influensa

Influensaviruset smittar ofta genom luften. Viruset sprids till exempel när någon som är sjuk hostar, nyser eller andas ut.

Viruset kan också spridas genom att du till exempel tar i hand med någon som är sjuk och som har viruset på sina händer. Därför är kollektivtrafiken en riskzon.

Andra vanliga platser är skolor och arbetsplatser i allmänhet.

Risken att smittas är större inomhus än utomhus, eftersom smittan skingras snabbare i fria luften.

Tiden från det att du har blivit smittad tills du blir sjuk är kort. Det tar mellan en till tre dagar.

Influensa smittar redan innan du har fått några symtom. Du kan alltså smitta andra utan att veta om att du är sjuk. Du är som mest smittsam när du känner dig som sjukast, men du kan smitta så länge som du känner dig sjuk.

Du är inte skyddad i flera år framåt, även om du har haft influensa. Influensaviruset kommer i en ny form nästan varje år.

Riskgrupper

 • Personer äldre än 65 år.
 • Gravida.
 • Hjärt- och lungsjuka.
 • Diabetespatienter.
 • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Personer med kronsik lever- eller njursvikt.
 • Personer med muskelsjukdomar som påverkar andningen.
 • Väldigt överviktiga personer.
 • Multihandikappade barn och vuxna.
Källa: Vårdguiden 1177 och Folkhälsomyndigheten
Visa merVisa mindre

Fakta

Så skyddat du dig

Om du inte tillhör en riskgrupp:

 • Var noga med hygienen och tvätta händerna med vatten och tvål ofta.

Om du ändå blir sjuk:

 • Stanna hemma för att hindra smittospridning.
 • Vila, ta febernedsättande och drick mycket vatten är generella behandlingstips.
 • Om febern inte går den eller om det blir sämre – kontakta sjukvården.

Om du tillhör en riskgrupp:

 • Hör av dig till sjukvården, förslagsvis vårdguiden på 1177, för tips om hur du minimerar riskerna att bli smittad.

Om du tillhör en riskgrupp och blir sjuk:

 • Hör av dig direkt till sjukvården, förslagsvis vårdguiden på 1177, för att direkt få vägledning och behandling.

 

Källa: Stockholms läns landsting
Visa merVisa mindre