1: Dagens tillfälliga parkeringsplats. 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen. Foto: Upplands-Bro kommun

Infartsparkeringen vid Bro station flyttas

Till följd av arbetet med nya Trädgårdsstaden i Bro så kommer infartsparkeringen vid stationen att flyttas tillfälligt.

  • Publicerad 17:12, 6 apr 2021

Den nuvarande infartsparkeringen vid Bro station kommer att flyttas måndagen den 12 april. Detta då parkeringen ligger inom området där markförstärkningsarbeten för kommande Trädgårdsstaden just nu genomförs.

Provisoriskt så förflyttas infartsparkeringen till en ny placering 300 meter öster om entrén till Bro station. I och med denna förändring så har kommunen även byggt en ny infart. Denna kommer ligga 550 meter österut på Ginnlögs väg.

Man bygger även en ny upplyst gångväg som går mellan den nya parkeringsplatsen och Bro station.

Kommunen skriver: "Assurs väg som löper mellan stationen och Ginnlögs väg kommer fortsättningsvis att vara öppen för gångtrafikanter. Gångvägen närmast stationen stängs av och gångtrafikanter hänvisas till parkeringsytan som tas ur bruk."

Asfalteringsarbeten på Rösaringvägen i Bro

Så påverkas trafiken. Asfalteringsarbete kommer ske längs Rösaringvägen med start idag, sedan pågår arbetet under denna och nästa vecka. Väntetider kan uppstå för dig som färdas via området.onsdag 21/4 13:00

Markanvisningstävling på gång i Bro centrum

Stora parkeringen ska förändras. Inom ramen för "Omdaning Bro" och projektet att skapa ett nytt Bro centrum planerar kommunen för att gå ut i en markanvisningstävling som bland annat rör stora parkeringen vid centrum.onsdag 21/4 10:14