Industriområde ska bli attraktivt bostadsområde

Ett nytt bostadsområde med cirka 110 lägenheter planeras bakom kommunhuset Skogsbo.

  • Publicerad 14:42, 27 nov 2018

Ett nytt bostadsområde planeras i Ösby Sjöpark i Gustavsberg. Det är industriområdet vid Skogsbovägen bakom kommunhuset som planeras att omvandlas till ett område med bostäder och verksamheter som handel, kontor och restaurang.

Bostadshus i två till åtta våningar med sammanlagt cirka 110 lägenheter planeras, med möjlighet till butikslokaler i husens bottenvåningar.

För att genomföra planen behöver en bit naturmark med gamla tallar och unga ekar att avverkas. En äldre grov ek kommer att skyddas då den finns i ett område som planläggs som parkmark.

Området är en del av utvecklingen av Skogsbodalen, som ska bli ett levande bostadsområde, som är tänkt att knyta an till Kråkberget, Ösbyträsk naturreservat och Gustavsbergs centrum.

Nu är detaljplanen ute på samråd fram till den 18 december, då man har chans att tycka till om planen. Läs mer om hur på kommunens hemsida.

I kommunhuset på Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg finns blädderexemplar av planen i sin helhet.

Torsdagen den 6 december är det öppet hus i kommunhuset där representanter från kommunen finns på plats för att svara på frågor om planerna.