Indrek säkrar skärgårdstrafiken

Årligen besiktas en stor del av de runt 300 bryggor som Waxholmsbolaget trafikerar. – Det är en säkerhetsfråga, säger Indrek Pölma på företaget Sjöblick.

  • Publicerad 09:03, 15 jun 2017

– Det är en viktig fråga både för fartyget i sig, så att det kan lägga till säkert, och för resenärerna, säger Indrek Pöldma på företaget Sjöblick.

– Det händer ibland att vi tvingas stänga en brygga.

Med tumstocken mäter Indrek Pöldma bryggans höjd och bredd för att se att den håller måttet. Han kollar även att semaforer fungerar.

På Sjöblick arbetar fyra personer, plus ytterligare ett antal kontrakterade personer. Flera har tidigare varit anställda på Waxholmsbolaget, men arbetar efter avknoppning nu i stället på uppdrag åt bolaget.

– Regional sjötrafik är undantagen från att betala farledsavgifter, men får i gengäld hålla egna farleder. Vårt uppdrag är att upprätthålla farleder åt Waxholmsbolaget, berättar Indrek.

 Ingmarsö: Indrek Pöldma och Pelle Teiner, m/s Gällnö.

Jobbet innebär bland annat att hålla prickar, bojar, reflexer, småfyrar och andra igenkänningstecken i skick. Dessutom besiktar Sjönära de runt 300 bryggor som Waxholmsbolaget trafikerar och som ägs av staten, kommuner, Skärgårdsstiftelsen och enskilda, exempelvis samfälligheter.

Målet är att varje brygga ska kollas åtminstone vart femte år.

Pelle Teiner, befälhavare på m/s Gällnö tycker att natthamnarna vintertid är ett problem.

Ytterligare ett uppdrag för Sjöblick är att sköta trafiknära IT, det vill säga registrera fartygens passagerarlistor och se till så att passagerarinformationssystem fungerar. Dessutom ser man över fartygens nattförtöjningar.

– Det är lite problem med nattförtöjning av Waxholmsbolagets båtar. Många ligger ju ute över natten – ofta på sina slutstationer.

– Ingen av våra natthamnar är bra i alla väder.

Pelle Teiner, befälhavare m/s Gällnö håller med:

– Det kan bli lite si o så med sömnen när det blåser hårt på vintern. Man sover lätt som fjäder om båten inte ligger helt säkert. Vi är alltid beredda på att starta upp maskin och lägga om oss. Men om man kan sy fast båten rejält i kajen, då får man ordentlig vila.

Indrek Pöldma i färd med att kolla en brygga på Grinda som används av båtpendlande skolbarn.