För Irene Svenonius (M) och Aida Hadzialic (S) får de indragna varslen helt olika konsekvenser. Foto: Mitt i samt pressbild

Indragna varsel välkomnas från höger till vänster

Medan Moderaterna ser de slopade varslen som en framgång i vårdens omställning ser Socialdemokrater och Vänsterpartister personalnedskärning och fortsatt vårdkris.

  • Publicerad 04:58, 1 mar 2020

De politiska reaktionerna på att varslen hävts vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har varit positiva.

Men oppositionspartierna menar att det inte löser någonting då besparingskraven ligger fast.

– Folk som slutar och inte ersätts får stora konsekvenser för arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger Jonas Lindberg (V) i ett pressmeddelande.

Måste ha minst lika bra OB som på Ica

Jonas Lindberg

Vänsterpartiet har krävt att sjukvården ska få 1,3 miljarder extra för 2020.

– Sjuksköterskor som jobbar inom dygnet runt-sjukvård måste ha minst lika bra OB-ersättning som kassapersonal på Ica. De måste få arbetstider som de inte går under av, säger Jonas Lindberg.

Socialdemokraterna ville ha ett räddningspaket om 500 miljoner till sjukhusen och anser att varslen var ogenomtänkta från start.

– Vi har länge sagt att sjukhusen är underfinansierade. Det måste öppnas fler vårdplatser för att möta vårdtyngden, säger Aida Hadzialic (S).

Vi behöver bygga ihop vården

Aida Hadzialic

Hon menar att sjukvårdens problem är strukturella, där den privatiserade vårdmarknaden slukar pengar och gör vården uppsplittrad.

– Vi behöver bygga ihop vården, inte fragmentarisera den, säger hon.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) menar tvärt om att sjukhusens agerande är helt i linje med planen, att mindre vård ska bedrivas på akutsjukhusen, och mer på vårdcentraler och privata specialistkliniker runt om i länet.

En kraftfull och framgångsrik omställning

Irene Svenonius

”Nyckeln till en kraftfull och framgångsrik omställning av Stockholms sjukvård är vårdens medarbetare och att använda deras kompetens till att ge vård på rätt plats och i rätt tid, liksom till att utveckla vården och vårdens processer. Att Sös och Danderyd klarar omställningen med andra metoder än uppsägningar av medicinsk personal välkomnar jag” skriver hon i ett pressmeddelande.