Rinkeby är ett av de centrum i Järva där männen är de som tar plats i de offentliga rummen Foto: Arkivbild

Imam: ”Har inget med religion att göra”

Imam Hussein Farah kommenterar mansdominansen i centrum i Järva.

  • Publicerad 11:35, 27 feb 2017

Mitt i har i en serie artiklar  uppmärksammat att män dominerar en del centrum i Järva. Vid fem tillfällen har Mitt i räknat hur många kvinnor respektive män som vistas på centralt belägna kaféer i Tensta och Rinkeby. Vid en överväldigande majoritet av tillfällena var det bara män på kaféerna.

Med anledning av det utför en kvinnogrupp riktade kafébesök i Tensta och Rinkeby för att medvetet ta plats i de offentliga rummen. Redan för sju år sedan startades en sådan grupp, där bland andra före detta riksdagsledamoten Nalin Pekgul (S) ingick. Hon kritisk till att männen fortfarande tar mer plats i centrumen i Järva.

– I tysthet sätts normer upp i området av fundamentalistiska muslimer. Det enda som får folk att ifrågasätta dem är när det uppmärksammas. Alla måste få veta att det är inte att det inte är acceptabelt att män och kvinnor inte sitter tillsammans på kaféer år 2017.

– Vad politiker säger och gör, och vad journalister belyser, är avgörande för att kvinnor i Sverige ska få sin frihet. Debatten måste fortsätta, sa Nalin Pekgul, tidigare till Mitt i.

Flera som Mitt i pratat med nämner också kulturella värderingar och gamla traditioner som orsak till att det är männen som tar plats i centrum.

Hussein Farah är imam på Islamiska kulturcenter i Rinkeby menar att det inte har med religion att göra.

– Att männen dominerar centrum har ingenting med religion att göra. De som säger det har tolkat religionen fel eller sprider falska uppgifter.

”De som säger det, har tolkat religionen fel eller sprider falska uppgifter.”

Han tror att det handlar om något annat.

– Det handlar snarare om gamla kulturella värderingar. Vi bor i Sverige och ingen kan tvinga någon att inte vistas i de offentliga rummen.

Han nämner också segregationen i Rinkeby och Tensta och att flera saknar sysselsättning som delorsaker till mansdominansen.

 

Läs mer: Forskare: ”Det är ett växande problem”

Pekgul om männens centrum: Inte acceptabelt