Skiss. Exempel på punkthus i fyra våningar längs den nya gatan som planeras i Österhagen, Länna. Foto: Joakim Häggström arkitektkontor AB

Illegal soptipp blir nytt bostadsområde

480 bostäder ska byggas i ett nytt bostadsområde mellan Skogås och Länna. Samtidigt ska en gammal olaglig tipp saneras, för att stoppa miljöfarliga gifter att läcka ut i sjön Drevviken. Nu kan du tycka till om planerna för Österhagen.

  • Publicerad 09:22, 2 maj 2018

Oljefat, smutsiga schakt- och rivningsmassor och hela grävmaskiner från arbetet kring Nynäsbanan och Globen. Under jorden i Österhagen gömmer sig dumpat skrot från 70- och 80-talet då området användes som en illegal tipp.

Här ligger giftigt avfall ändå ner till nio meters djup. Exakt vad som har dumpats i den olagliga deponin vet ingen. 1993 dömdes den ansvariga gamla markägaren att återställa marken. Domen överklagades hela vägen till regeringsrätten och vann laga kraft först åtta år senare. Men markägaren avled och tippen åtgärdades aldrig.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tickande miljöbomb

När det regnar och snöar och vatten rinner igenom massorna riskerar gifter att rinna ut i Drevviken.

– Vi ser redan nu att det läcker ut föroreningar i sjön. Än så länge har det inte hänt, men det finns också en risk att giftet läcker ut i vattenbrunnar. Vi vet att det här är en tickande miljöbomb som vi måste hantera, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för byggfrågor.

Nu ska den gamla tippen saneras – i utbyte mot att de nya markägarna får bygga 480 bostäder. Här planeras både parhus, kedjehus, lamellhus och punkthus i 4 våningar, i ett nytt bostadsområde som ska knyta ihop Skogås med Länna.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Under det tidiga programsamrådet 2015 fick kommunen in många synpunkter att Österhagsvägen är för smal för att hantera mer trafik. Därför föreslås nu en helt ny väg som går förbi Sjötorpsskolan.

Större bostadsområde

För att finansiera vägen har antalet bostäder ökat från 140 till 480. De flesta bostäder i planeras nu att ligga längs den nya vägen. Vägen ska också få en gång och cykelbana, vilket ger en ny tryggare förbindelse från pendeltåget i Skogås till Länna.

– Dagens väg in mot Sjötorpsskolan upplevs som otrygg och är inte en miljö som är särskilt trevlig idag. Kan vi få till bostäder här tror jag att det kan bli ett lyft för hela området, säger Malin Danielsson.

I Österhagen planeras också ett nytt äldreboende i privat regi med 72 platser samt en ny förskola i privat regi med 100 platser.

Fjärilarna får flytta

Trots föroreningarna trivs fjärilsarten Bastardvärmare i Österhagen. Arten är rödlistad men gillar den magra jordytan som täcker soptippen. I samband med att deponin saneras ska fjärilarna flyttas till Drevvikens naturreservat. Flytten planeras nu i sommar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Bastardsvärmare. I och med saneringen av Österhagen försvinner den av människan skapade livsmiljön för två rödlistade fjärilsarter av typen liten och allmän bastardsvärmare, som etablerat sig där. Kommunen ska flytta dem så att de kan leva vidare på en annan plats.

Tyck till – samråd om Österhagen

Detaljplanen är på samråd den 20 april till och med 25 maj. Det betyder att du kan tycka till.

Den 3 maj klockan 18.30-20.00 håller kommunen öppet hus i Sjötorpsskolans matsal, Sjötorpsvägen 1, Skogås. De som jobbar med projektet finns på plats för att svara på frågor.

Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter.

Läs mer om detaljplanen på kommunens hemsida. Mejla synpunkter till plan@huddinge.se.

Visa merVisa mindre