Illa för gokartbanan – det blir inget avtal

Ett avtal mellan Järfälla kommun och Sollentuna Häradsallmänning före årsskiftet var sista hoppet för Järfälla MK. Men nu har tiden gått ut och parterna har inte kommit överens.

  • Publicerad 12:47, 18 dec 2017

– Vi hade en tidsfrist som gick ut i slutet på förra veckan och vi har inte hittat en samsyn med Sollentuna Häradsallmänning, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
Det är Sollentuna Häradsallmänning som äger marken där gokartbanan ligger. Järfälla MK är uppsagda, arrendet går ut vid årsskiftet. Sista chansen för motorklubben var att Järfälla kommun skulle tecken ett nytt arrendeavtal med häradsallmänningen och hyra ut till klubben i andra hand.

Tidsfristen ute

Ett förslag om arrendeavtal har diskuterats, men parterna har olika syn på hur långt det ska vara. Häradsallmänningen ville ha 10 år medan Järfälla kommun ville ha ett 2-årigt avtal.
I slutet av förra veckan gick alltså tidsfristen ut, och ännu är inget avtal klart. Tidigare i dag måndag förklarade Lars Keski-Seppäla, representant för största delägaren Sollentuna kommun i häradsallmänningens styrelse, att ”dialogen fortgår”. Men det är inte Claes Thunblads bild.

”Järfälla har försökt”

– Järfälla har försökt att se till så att vi skulle kunna komma överens inom tidsramen, men det har inte lyckats. Då förhåller vi oss till det, säger han.
Enligt Claes Thunblad var det främst synen på arrendeavtalets längd som gjorde att man inte kom överens.
– Och nu tvingas vi motvilligt konstatera att ingen av de två frågor som vi anser kräver en regional lösning – gokarten och stärkandet av den gröna kilen – har fått en sådan lösning, säger han.