IES vill ha bättre ekonomiska villkor för att etablera sig i Vallentuna. Foto: Mostphotos

IES pressar Vallentuna om skolpeng

Internationella Engelska Skolan, IES, ställer ekonomiska krav på kommunen för att etablera sig i Vallentuna. – Vi har en pågående diskussion om hur möjligheterna ser ut, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand, M.

  • Publicerad 14:37, 27 sep 2019

Nyligen kom förvaltningsrätten med sin dom, som slog fast att det hyresavtal som kommunstyrelsen upprättade för skolan var olagligt.

När Mitt i Vallentuna frågar IES om och i så fall hur domen påverkar deras planer på att etablera sig i Vallentuna får vi följande mejlsvar:

Vi utvärderar för närvarande vilka alternativa möjligheter som finns givet att kostnaden för en nyproducerad skola kraftigt överstiger den ersättning som ingår i skolpengen  i Vallentuna. Många föräldrar har anmält intresse sedan vi annonserade våra avsikter att öppna en skola i Vallentuna och vi har också många barn från kommunen som går i våra andra skolor. Vi hoppas nå i mål med våra diskussioner under hösten, och därefter lämna tydligare besked.”

Utvärderar

Uttalandet väcker frågan om IES vill pressa kommunen att höja skolpengen. Det är kanske inte en osannolik tolkning eftersom sådana önskemål finns på andra friskolor i Vallentuna. IES har samtidigt en stark förhandlingsposition med tanke på hur många som är intresserade av att börja där.

– Vår avsikt är fortfarande att öppna i Vallentuna. Just nu utvärderar vi vilka alternativ som finns, säger Jonathan Howell, presschef på IES.

Enligt Parisa Liljestrand är intresset stort för att ställa sig i kö hos IES

Vi har redan 530 barn vars föräldrar tecknat sig för en plats på Engelska skolan. Det visar att det finns ett behov som IES uppenbarligen kan fylla. Därför tittar vi på andra sätt som ska möjliggör en etablering här i Vallentuna.

Skulle ni vara beredda höja skolpengen?

– Vi har precis öppnat en ny kommunal skola. Kostnaden för den överstiger naturligtvis vad skolpengen kan bära. Där har vi fått hitta lösningar för att hantera det. VI hittar redan andra sätt för att hantera de kommunala skolorna. Då tycker jag att det är naturligt att vi gör det för att även de fristående skolorna ska ha en möjlighet att etablera sig i kommunen. Vi vet ju hur mycket det kostar att bygga en ny skola, vi har precis gjort det.

Vad handlar det om?

– Till exempel har barn- och ungdomsnämnden beslutat om en så kallad nyetableringsersättning. Det är ett sätt för både externa och kommunala skolor att kunna starta verksamhet, vilket inledningsvis kostar mycket pengar.

Det verkar som att IES inte tycker att den lösningen räcker?

– Det kan jag inte uttala mig för jag har inte pratat direkt med dem. Men vi har ett pågående samtal eftersom vi tycker det vore bra för Vallentuna med en större bredd både vad gäller friskolealternativ och kommunala skolor. Eftersom det finns ett stort intresse för just den här skolan ser vi det som vårt ansvar att göra allt vi kan för att lyckas med det. Om vi sedan kommer i mål är en annan sak.