IES. Bolaget la inget bud på fastigheten som fortfarande är kvar i kommunens ägo. Foto: Mikael Andersson

IES Jakobsberg blir kvar i kommunens ägo

Internationella Engelska skolan har undersökt möjligheten att köpa sin fastighet i Jakobsberg. Sista dagen att lägga bud var 30 april – men inget bud lades.

  • Publicerad 12:10, 17 maj 2022

Jörgen Stenquist vice vd Internationella Engelska skolan. Foto: IES

Sedan 2003 har Internationella Engelska skolan (IES) med elever i årskurs 5-9 hållit hus i lokaler i Jakobsberg.

I februari godkände kommunstyrelsen att IES med ensamrätt skulle få undersöka möjligheten att köpa sin fastighet. I köpet ingick även en sporthall samt lokalerna där F-6 Montessoriskolan Växthuset och Montessoriförskolan Fröhuset ligger.

Engelska skolan i Jakobsberg vill köpa skolan

30 april var sista dagen för IES att lägga ett bud, något som inte blev av.

– Vi fick inget bud och avsiktsförklaringen gäller inte längre, säger Sara Hernäng, fastighetsstrateg i kommunen.

"Svårt att få till"

Avsiktsförklaringen fick kritik när den antogs. Oppositionen ansåg bland annat att kommunen förlorade kontrollen över fastigheter med bra planeringsunderlag.

Alliansen krävde även i ett tilläggsyrkande att man skulle möjliggöra att sporthallen samt Montessoriskolan var kvar i kommunens ägande.

Något som ställde till det.

– Vi tittade på det och kom fram till att det rent praktiskt skulle vara komplicerat att dela upp fastigheten, rent tekniskt hänger de ihop med varandra. Därför ville inte IES lägga ett bud, säger Sara Hernäng.

Om IES vill förvärva fastigheten i framtiden behöver det gå upp politiskt.

– IES har flaggat för att fortsätta diskussionen att förvärva fastigheten, säger Sara Hernäng.

Något som Jörgen Stenquist, IES vice vd, bekräftar i ett mejl till Mitt i.

"Vi har varit en del av Järfällas skolor under många år och vi vill fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med kommunen. Den tidsgräns som finns i avsiktsförklaringen har passerat men processen fortsätter".