IES hyresavtal stoppas av förvaltningsrätten – kan vara olagligt

Hyresavtalet som kommunen ingått med Internationella Engelska Skolan, IES, har stoppats av förvaltningsrätten. Beslutet tyder på att domstolen anser att avtalet är olagligt.

  • Publicerad 20:45, 18 jun 2019

Det var i förra veckan som Jerri Bergström, S, lämnade in en begäran om laglighetsprövning hos förvaltningsrätten om hur kommunstyrelsen hanterat ett hyresavtal med Internationella engelska skolan, IES.

Kommunstyrelsen godkände avtalet den 27 maj. Det löper på 20 år men ger IES rätt att dra sig ur efter fyra år och i så fall går kommunen in och betalar hyran. Något som starkt ifrågasatts av S vars gruppledare Jaana Tilles inte ville godkänna avtalet på kommunstyrelsen. En vecka senare skrev de en debattartikel där de ifrågasatte avtalet och hävdade att det kan bli en dyr affär för Vallentuna.

I förra veckan lämnade så Jerri Bergström in sin begäran hos förvaltningsrätten.

– Jag menar att avtalet är olagligt eftersom det innebär ett riktat stöd till en enskild näringsidkare. Det här är en hyresgaranti. IES kan lämna Vallentuna inom fyra år utan att ta någon risk. Men för att tjäna pengar måste man ta risker, så fungerar privat företagande. Det borde också ingå i hyran att kommunen riskerar att man inte får lokalerna uthyrda. Det konstiga nu är att kommunen tar affärsrisker med skattebetalarnas pengar.

Han hävdar dessutom att det är kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen som ska fatta beslutet och att kommunstyrelsen därför har överskridit sina befogenheter.

Vad hoppas du uppnå?

– Givetvis ska IES kunna vara där de vill, precis som andra friskolor. Men specialvillkor ska vi inte hålla på med. Alla ska behandlas lika. 

Nu upphäver alltså förvaltningsrätten avtalet. I går fattades beslut om så kallad inhibition, vilket betyder att avtalet stoppas. Beslutet föregår domstolens definitiva ställningstagande. Den slår dock fast att:

”Inhibition bör komma i fråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och om förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada.

Förvaltningsrätten bedömer mot bakgrund av vad som hittills har kommit fram i målet att det finns skäl för inhibition. Kommunstyrelsens beslut att godkänna avtal om partsöverlåtelse gällande hyresavtal för den skolbyggnad som ska uppföras på fastigheten Vallentuna-Åby 1:177 ska därför tills vidare inte gälla.”

”Knepig historia”

– Det minskar väl inte mina chanser att vinna, säger Jerri Bergström. Om kommunen måste backa kan det bli jätterörigt med alla avtal som ska rivas upp. Det finns i alla fall en klar risk att beslutet är felaktigt. Men även om skolan bara blir försenad innebär det inte att jorden går under, bara att det blir ett korrekt avtal.

På IES säger presschefen Jonathan Howell att deras uppfattning är att ärendet inte har med kontraktet att göra.

– Det handlar om kommunala processer, säger han.

Mitt i Vallentuna söker kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand.