Korna på Idholmens gård verkar klara vintern. Foto: Läsarbild Privat

Idholmens kor verkar klara vintern

Tack vare välvilliga markägare och stöttande kollegor verkar Martina på Idholmens gård ha fyllt ladorna för vinterna. Men för de flesta bönder är torkans kris långt ifrån över.

  • Publicerad 11:23, 27 jul 2018

I flera veckor har bönder i Stockholm larmat om torkans konsekvenser för djurhållningen. På onsdagskvällen möttes hundra av Stockholms bönder upp i Vallentuna för att diskutera krisen men banker och länsstyrelsen.

– Det är många bönder som inte får ihop foder till djuren för vintern. Runt om i landet ligger årets skördar på en tredjedel till hälften av en normal skörd, säger Martina Högberg på Idholmens gård i Finnhamn.

Men just för skärgårdsbönder är situationen lite annorlunda. För betet har Martina och många andra fått låna obrukad mark och stängsla tillfälligt.

– Här är det förhållandevis få djur och många igenvuxna ytor, därför är det lättare att få låna tillfällig mark särkilt för bete. Det är bökigt men det går.

Martina Högberg tror att de kommer klara vintern.

Martina förstod tidigt att hennes vanliga leverantör inte skulle kunna få ihop tillräckligt med foder i år och började titta på andra lösningar. Genom att en granne slog på Svartsö kunde hon köpa in balar och i Riala fick hon låna mark och leja in för skörd ser det ut som att hon kommer kunna få ihop tillräckligt för att klara vintern med korna även i år.

Vad gäller foderförsörjning har bönder i skärgården fått använda mark som inte brukats men ändå har pysslats om på senare år, där markägaren har putsat årligen utan att använda grödorna. På så vis är det lättare att skörda foder på marken en om det hade fått växa vilt.

– Ett problem med mark som inte används är att det kan finnas kvar växter från flera år tillbaka i botten, jord och annan skit kommer med när man ska ta foder.

Krisen är påtaglig för alla bönder i Stockholmsområdet men Martina gläds åt hur människor kommer samma och försöker hjälpa bönderna.

Martina har fått slå på obrukad mark för att fylla ladorna till vintern.

– Det är många privatpersoner som ringer och erbjuder sin mark. Ibland funkar det och ibland inte men bara omtanken är väldigt trevlig. Att inte ha mat till sina djur är väldigt påfrestande och jag vet att många bönder mår dåligt mentalt.

Hon berättar att det även är många bönder som hjälps åt sinsemellan. Man lånar ut maskiner och hjälper varandra att slå på obrukad mark för att klara vintern.

Det viktigaste som du kan göra om du vill stötta bönderna är att köpa svenskt kött. Genom att öka efterfrågan på kött kan man hjälpa bönderna.

– En sak till är att snåla med vattnet och om du har mark att erbjuda kan du lägga ut det i olika Facebookgrupper. Internet är verkligen fantastiskt för att sprida ordet långa vägar.