Omstritt. Idéhuset återremitterades av oppositionen vid torsdagkvällens kommunfullmäktige. Foto: Wingårdhs Arkitekter

Idéhuset i Tullinge stoppades tillfälligt av samlad opposition

Den borgerliga oppositionen i Botkyrka lyckades tillsammans med Tullingepartiet stoppa detaljplanen för det omstridda Idéhuset från att antas vid torsdagskvällens kommunfullmäktige. Istället återremitteras nu planen, med uppdrag till förvaltningen att titta en gång till på om den valda placeringen verkligen är den rätta.

  • Publicerad 22:07, 26 mar 2015

– Det är inte ofta vi använder oss av oppositionens möjlighet att skicka tillbaka ärenden. Men i det fallet tycker vi att det är såpass angeläget, säger oppositionsrådet Jimmy Baker (M).

Idéhuset är ett påkostad lokalt kulturhus med en nota på cirka 100 miljoner, som den rödgröna majoriteten anser behövs för att skapa mötesplatser och lyfta föreningslivet i Tullinge. Allianspartierna anser tillsammans med Tullingepartiet att projektet är onödigt och för dyrt.

– Men om det nu ska byggas måste man åtminstone titta ordentligt på vilken placering av huset som är den bästa, inte bara peka med hela handen som majoriteten gör. Tullinge kommer inom några år att få en ny pendeltågsuppgång, vilket kommer att förändra centrums struktur väldigt mycket, säger Jimmy Baker.

Lars Johansson (FP) kommenterar:

– Det finns konkreta brister med den föreslagna placeringen av idéhuset. Det blir trångt och byggnaden tar bort utsikten och skymmer ljuset för intilliggande fastigheter. Vidare innebär byggnationen att det blir svårare att parkera i centrum. Den riskerar dessutom att blockera alla andra lösningar för Tullinge centrum.

Tullingepartiets Anders Thorén är nöjd med återremissen och hoppas att det kan leda till att Idéhuset - som man i grunden är emot - åtminstone kan flyttas till andra ändan av centrum.

– Det blir ju perfekt om man nu får till en nu uppgång på den sidan. Men man måste nog integrera ett p-hus med idéhuset för att lösa parkeringsproblematiken, säger han.

Katarina Berggren (S) kommenterade efter beslutet:

– Vi vill utveckla centrala Tullinge som en mötesplats. Kultur- och idéhuset ären viktig del för att förverkliga detta. Jag tycker det är dåligt att TuP och alliansen vill förhala och sätta stopp för denna utveckling.

Hur lång tid det dröjer innan frågan åter tas upp i fullmäktige framgick inte av beslutet.