Ica vid Linjalen blir fall för domstolen

Den nya stormarknaden vid kvarteret Linjalen blir nu en fråga för mark- och miljödomstolen. Nära 90 personer har överklagat byggplanerna.

  • Publicerad 00:00, 11 nov 2014

Stockholmshem vill bygga en ny jättestor matbutik, en Ica Kvantum, i korsningen Swedenborgsgatan-Magnus Ladulåsgatan, i gatuplanet i kvarteret Linjalen intill Rosenlundsparken.

Butiken planeras bli 3 400 kvadratmeter stor och ska enligt Stockholmshem bli ett dragplåster och ett lyft för hela området.

– En slumrande del av Södermalm får fler verksamheter som kan bidra till mer positiva inslag i gatulivet, sa Ewa-Maria Svensson, chef för lokaluthyrning på Stockholmshem i samband med att byggplanerna presenterades i fjol.

Men långt i från alla som bor i närområdet delar den bilden.

Ökad biltrafik, lokal handel som riskerar att slås ut och boendemiljö som försämras är några av anledningarna till motståndet mot den nya butiken.

Byggplanerna överklagades först till länsstyrelsen, som i september sa nej till de klagande. Men nu har 89 överklaganden skickats in till mark- och miljödomstolen i Nacka.

– Målet har registrerats och kommer att prövas, säger Anders Lillienau, rådman vid domstolen.

Domslut kommer troligen i början av nästa år. Blir det avslag för de som överklagat kan ärendet tas vidare till nästa distans, Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt.

Pedofiliforskning får klartecken

stockholm Etikprövningsnämnden hade flera frågetecken kring Karolinska sjukhusets vilja om att forska om behandling mot pedofili. Nämnden hade farhågor kring patienternas anonymitet kontra skyldigheten att anmäla misstankar om att barn far illa. Nu klargör Karolinska i en ny ansökan att kravet på anmälningsplikt kommer att följas. Därför får forskningsprojektet, som ska undersöka om hormonbehandling kan förhindra övergrepp, klartecken. Patienterna ska hittas via annonser och den nationella hjälplinjen mot sexualbrott.

En slumrande del av Södermalm får fler verksamheter.