Padeltrend. Johanna Lundell var en av entusiasterna när Mitt i gjorde ett reportage om padel-boomen på Östermalm i höstas. Foto: Pekka Pääkkö7Arkivbild

I väntan på bostäder: padel

I maj öppnar 10 nya utomhusbanor för padel på Madängsgatan. Det blir en tillfällig anläggning på mark där det ska byggas bostäder om ett par år. "Det är jättebra att området inte står tomt", säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

  • Publicerad 09:06, 3 mar 2021

På två kvarter, mellan Madängsgatan och Värtabanan, planerar Stockholms stad för drygt 500 nya bostäder och en rad lokaler.

Men länsstyrelsen upphävde detaljplanen på grund av att frågan om buller från järnvägen inte var tillräckligt utredd. Medan staden arbetar vidare med den frågan står marken, som är renad och klar, helt oanvänd.

– Vi har gått ut med erbjudanden om att använda den här marken tillfälligt, men hittills har inget nappat, berättar Staffan Lorentz.

Padel blev lösningen

Till slut fick staden en förfrågan från den privata aktören Central Padel Nordics. Och nu har de beviljat bygglov för 10 utomhusbanor för padel, som beräknas stå klara i maj. Arrendet löper på två år.

Enligt staden är det tänkt att det ska finnas faciliteter för uthyrning av utrustning samt kaféverksamhet. Dessutom blir det ett utegym.

– Både utegym och padel är det många som hör av sig och efterfrågar, så det är jättebra att det kommer något som gynnar stockholmarna och gör att området kan användas istället för att det ska stå tomt under den här tiden, säger Staffan Lorentz.

Väntar på besked från Trafikverket

I arbetet projektet som kallas Ängsbotten väntar Stockholms stad på besked från Trafikverket om hur ofta, och på vilka tider, som det kommer att passera tåg på Värtabanan. Detta för att kunna specificera närmare hur stora bullerstörnigar som bostäderna kommer att utsättas för.

Staden räknar med att detaljplanen ska vara färdig 2024, och att byggstart kan ske samma år.