Alice Lind, Ylva Sjöberg och Nova Luther är nöjda med undervisningen, även om det blir stressigt med många prov ibland. Foto: Christian Lärk

I Mälarhöjdens skola förväntas alla elever prestera

Trots att Mälarhöjdens skola är en av Stockholms största hälsar alla på varandra. Det är framgångsreceptet för de goda betygen, snarare än elevernas socioekonomiska bakgrund, enligt de som går och jobbar på skolan. – Det känns bra och lugnt. Man känner sig trygg, säger Ylva Sjöberg som går i nian.

  • Publicerad 16:00, 14 okt 2019

År efter år lyckas niondeklassarna på Mälarhöjdens skola prestera bättre än snittet bland stockholmseleverna. Men det handlar inte om elevernas socioekonomiska bakgrund, enligt skolans rektor Micael Pettersson.

– Jag skulle säga att det är tre saker. Vi har en stark skolkultur och en trygg och vänskaplig stämning, engagerade lärare, elever och föräldrar och täta uppföljningar.

Älvsjöskola i topp – så höga betyg fick niorna i söderort

Skolkulturen handlar bland annat om att alla ska få känna sig sedda och att säga hej till alla. Något som märks när Mitt i besöker skolan och går med rektorn i korridoren. Han hälsar på alla, kommer med feedback och småpratar med både lärare och elever.

Rektor Micael Pettersson och SO-läraren Åsa Colliander Celik.

Fakta

Meritvärde – så funkar det

  • Meritvärdet räknas ut genom att summera betygen, som ger olika antal meritpoäng. Till exempel ger det högsta betyget A 20 poäng, medan det lägsta betyget F ger 0 poäng.
  • Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen, där moderna språk räknas in, är 340 och för elever som läst 16 ämnen 320.
  • I Stockholms stad är det genomsnittliga meritvärdet 254,4.
  • Motsvarande siffra för hela landet är 229,8.
Källa: Skolverket
Visa merVisa mindre

Eleverna kan påverka undervisningen

Även eleverna är nöjda.

– Nästan alla lärare håller en hög nivå. Jag trivs med lärarna och det sätt som de undervisar. Nästan alla låter en lära sig på det sätt som man själv vill, säger Nova Luther som går i nian.

Att eleverna får vara med och påverka undervisningssätt bekräftas av SO-läraren Åsa Colliander Celik.

– I början när man har en klass låter man eleverna testa olika saker och så frågar vi eleverna om det var ett bra sätt att lära sig på. Vi låter alla elever testa verktyg som används till elever som har olika svårigheter.

Att lärarna är engagerade gör också att det alltid finns någon som kan förklara.

– Det finns flera lärare i samma ämne, så om man inte förstår när en förklarar kan man gå till en annan, säger Alice Lind.

Skolorna med bäst betyg i Hägersten-Liljeholmen


Statistiken baseras på slutbetygen för elever som avslutat årskurs nio läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket

Micael Pettersson tror också att förväntningarna på eleverna gör att viljan finns att prestera.

– Man brukar säga att höga förväntningar är bra, men jag skulle säga att höga positiva förväntningar är bättre, säger Micael Pettersson.

Men föräldrarnas engagemang spelar såklart in, säger han.

– Om vi skulle lägga oss på latsidan hade vi fått höra det ganska snabbt, säger han med ett skratt. Föräldrar kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal, det gör att vi når fram.

Flickornas betyg drar upp snittet

Däremot presterar flickorna bättre än pojkarna. Faktum är att utan flickornas betyg skulle Mälarhöjdens skola inte ligga högt över snittet i Stockholm.

– En del kanske vill koppla det till könsroller och machokultur, men här är man mån även som kille att ha bra betyg, säger Micael Pettersson.

– Högstatuskillarna har bra betyg här, säger Åsa Colliander Celik.

Däremot tror de att pojkarnas betyg kan vara en mognadsfråga, eftersom många kriterierna i de högre betygen handlar om reflektion och kommunikation.

Nova Luther, Ylva Sjöberg, Alice Lind är nöjda med Mälarhöjdens skola, trots att det är mycket läxor i bland.

Provschema ska minska stressen

Men höga förväntningar och stort engagemang bland lärare och elever – finns inte risken att det blir pressande för eleverna?

– Jo, vi har en hel del läxor, det kan bli lite stressande, säger Nova Luther.

För att minska stressen har skolan en provschema – eleverna ska inte ha mer än två prov i veckan. Flera av eleverna går till kuratorn om de känner sig stressade.

– Då kan vi lärare få mejl från kuratorn om att det är många elever som känner sig stressade och nu måste vi tänka på det, säger Åsa Colliander Celik.