Det var oväntat lätt för forskaren Mikael Holmqvist att få kontakt med Djursholmsbor. ”Folk har varit generösa och bjudit in mig till sina hem och sina föreningar”, säger han. Foto: Kalle Melin

I Djursholm odlas ledare fram

Djursholm har ända sedan det grundades haft en aura av exklusivitet och upphöjdhet. I en ny bok beskriver forskaren Mikael Holmqvist hur själva livsstilen i Djursholm ger en grogrund för framtida ledare.

  • Publicerad 11:04, 25 maj 2015

Genom sin bok ”Djursholm Sveriges ledarsamhälle” har professorn i företagsekonomi, Mikael Holmqvist, blivit en efterfrågad man. Han tar emot på sitt arbetsrum på Universitet där han tidigare under dagen blev intervjuad i Sveriges Radios P1. Den 3 juni lanseras boken på NK i Stockholm och då ska samhällsdebattören Göran Greider samtala med honom om den.

I nästan fem år har Danderydsbon Mikael Holmqvist studerat Djursholm. Han har besökt föreningar, förskolor och skolor, och genomfört enkäter med barn och deras familjer. Slutsatsen i boken är att Djursholm är en plats där barn och ungdomar fostras till ledare.

– Tanken då Djursholm grundades vid förra sekelskiftet var att skapa en ren och vacker plats en bit från det smutsiga industrialiserade Stockholm. Det var från början en plats för eliten eftersom man lät bygga stora hus på stora tomter. Det anlades inga gemensamma parker eftersom man inte ville att arbetare skulle komma och förlusta sig där, säger Mikael Holmqvist.

Även om Djursholm ligger som en enklav har det aldrig varit ett ”gated community”. En viktig tanke har varit och är att man ska påverka resten av samhället. I sin bok ger Mikael Holmqvist exempel på historiskt viktiga personer som KF:s grundare Gerhard Helfred von Koch och samhällsdebattören Ludvig ”Lubbe” Nordström.

I dag bor Björn Ulveaus och näringslivsprofilerna Fredrik Lundberg och Annika Falkengren här.

– Drivna och engagerade människor har flyttat till Djursholm och kulturen där har fått deras engagemang att blomstra.

Författaren själv hade en borgerlig uppväxt i Sigtuna. Han var dagelev på Sigtunaskolan Humanistiska läroverket och hans far hade chefspositioner inom svenskt musikliv.

– Precis som Djursholmsungdomar fick jag lära mig att hantera stora sammanhang. Jag fick ofta träffa ledare eller kändisar, allt ifrån kungen och Pavarotti till näringslivsprofiler. Det gör att man inte blir rädd för auktoriteter. Man ser att framgångsrika människor också har fel och brister.

Ett exempel på hur barnen i Djursholm tidigt tränar sina sociala och kommunikativa förmågor är en förskola som Mikael Holmqvist besökte. Där finns en scen där barnen kunde framföra saker för sina jämnåriga. Överlag är skolorna viktiga.

– Djursholms aura och prestige bygger mycket på att barnen har höga betyg. Så länge betygen är i topp bibehålls samhällets höga status.

Men det behöver inte vara dåligt att vara en lågpresterande elev. Eftersom det finns en mentalitet att ”alla ska med” så satsas stora resurser på att sådana elever ska klara sig.

– Det är ett idrottsinriktat samhälle utan att skapa idrottsstjärnor. Det är ett akademiskt inriktat samhälle utan att skapa akademiker. Man vill skapa handlingskraftiga entreprenörer. Djursholm liknar Gnosjö på det sättet. Men i Djursholm är man entreprenör utan att skita ner händerna.

Djursholms aura och prestige bygger mycket på att barnen har höga betyg.Mikael Holmqvist

Det finns en irritation i Djursholm om fördomarna om området, vilka handlar om att det bara skulle vara rika människor som bor där, och att dessa människor har fått dem på ett fult, oärligt sätt. Att man roffat åt sig på andras bekostnad, eller rent av något kriminellt.Man, Djursholmsbo i över 30 år ”Vi är ju gräddan av eliten.” 15-årig elev på skola i Djursholm ”Alla pluggar, man ska dessutom vara bra på mycket, alltså sport, idrott, språk, musik, allmänbildad. De som inte har förmågan att prestera kan må dåligt.” Tjej, 17 år

Fakta

Så säger några om Djursholm i boken